Patent dla Zakładu Biologii Komórki i Immunologii GUMed

Amerykański urząd patentowy (US Patent and Trademark Office, USPTO) wydał decyzję o przyznaniu ochrony patentowej na wynalazek naukowców z Zakładu Biologii Komórki i Immunologii MWB GUMed: dr Aleksandry Urbandr Anny Felberg-Miętki oraz dr. hab. Marcina Okroja, prof. uczelni. Patent zatytułowany "Factor B and C2 protein point mutants, a method for enhancing anti-cancer antibodies, the pharmaceutical composition and the use of mutants" dotyczy zaprojektowanych in-silico i wyprodukowanych w warunkach laboratoryjnych hiperaktywnych wariantów białek układu dopełniacza, które po dodaniu do ludzkiej surowicy znacząco podnoszą aktywność immunoterapeutyków stosowanych do leczenia m.in. chłoniaków i białaczek B-limfocytarnych.

- Inspiracją do stworzenia wynalazku była identyfikacja patogennych mutacji w genach ścieżki alternatywnej układu dopełniacza u chorych z dolegliwościami nefrologicznymi – wyjaśnia prof. Marcin Okrój. – Ścieżka alternatywna dopełniacza jest u człowieka stale aktywna na niskim poziomie i stanowi jedną z pierwszych linii obrony organizmu przed patogenami. Jednocześnie wymaga ona stałej kontroli poprzez sieć inhibitorów, a ewentualne zakłócenie tego procesu z powodu mutacji skutkujących powstaniem hiperaktywnych komponentów układu powoduje uszkodzenie własnych komórek i struktur organizmu.

Więcej na stronie GUMed

Ogromne gratulacje! 

od lewej: dr Aleksandra Urban, dr Anna Felberg-Miętka, dr hab. Marcin Okrój, prof. uczelni. fot. archiwum prywatne GUMed

od lewej: dr Aleksandra Urban, dr Anna Felberg-Miętka, dr hab. Marcin Okrój, prof. uczelni
fot. archiwum prywatne GUMed

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 17. Listopad 2022 - 11:29; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: wtorek, 27. Grudzień 2022 - 10:39; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega