NCBiR LIDER

NCBiR LIDER

 
Nowe rekombinowane glikoproteiny E1E2 oraz cząstki wirusopodobne jako szczepionki przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C (HCV)
dr Katarzyna Grzyb

O projekcie

wew

Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) stanowi poważny problem medyczny. Zainfekowanych jest nim około 3% populacji ludzi na świecie a liczba chorych wciąż wzrasta ze względu na brak profilaktycznej szczepionki. Jej uzyskanie jest trudne m. in. ze względu na niezwykłą zmienność genetyczną wirusa. Glikoproteiny osłonkowe wirusa oraz morfologicznie zbliżone do naturalnie występujących wirionów cząstki wirusopodobne są najlepszymi kandydatami spełniającymi kryteria skutecznej szczepionki. Stąd, celem projektu jest poszukiwanie i opracowanie nowych metod otrzymywania tych ważnych antygenów wirusowych, które będą jednocześnie tanie w produkcji i skuteczne jako szczepionki. Do ekspresji białek wirusa HCV po raz pierwszy wykorzystano system ekspresyjny Leishmania tarentolae. Podstawową zaletą tego systemu ekspresji jest połączenie wysokiej wydajności otrzymywanych produktów z procesem N-glikozylacji umożliwiającym tworzenie łańcuchów cukrowych typu złożonego.

Zespół

dr Katarzyna Grzyb - Kierownik projektu

Od 2011 roku pracuje w Zakładzie Biologii Molekularnej Wirusów na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG-GUMed. W latach 2009-2010 odbyła staż podoktorski w Neapolu w ramach międzynarodowego projektu „Entry inhibitors for the treatment of hepatitis C virus infection”.  Laureatka 3. edycji konkursu w ramach Programu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz SONATA 3 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Autorka i współautorka publikacji o łącznym IF 39,8.

mgr Anna Czarnota – Główny wykonawca

Ukończyła studia magisterskie na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG-GUMed w 2013 roku. W tym samym roku rozpoczęła pracę w projekcie LIDER. Podczas swojej pracy zajmowała się ekspresją białek w systemie opartym na pierwotniaku Leishmania tarentolae, oczyszczaniem i charakterystyką cząsteczek wirusopodobnych (VLPs) oraz analizą mysich surowic.

dr Agnieszka Brzozowska

dr Łukasz Rąbalski

dr Jolanta Tyborowska

Publikacje

Czarnota A, Tyborowska J, Peszyńska-Sularz G, Gromadzka B, Bieńkowska-Szewczyk K, Grzyb K. Immunogenicity of Leishmania-derived hepatitis B small surface antigen particles exposing highly conserved E2 epitope of hepatitis C virus. Microbial Cell Factories 2016, 15: 62;  (doi: 10.1186/s12934-016-0460-4)

Grzyb K, Czarnota A, Brzozowska A, Cieślik A, Rąbalski Ł, Tyborowska J, Bieńkowska-Szewczyk K. Immunogenicity and functional characterization of Leishmania-derived hepatitis C virus envelope glycoprotein complex. Sci. Rep. 2016, 6, 30627; (doi: 10.1038/srep30627)

Patenty

Zgłoszenie patentowe nr P.410950 – Immunogenna szczepionka przeciwko wirusowi HCV i/lub HBV

 

ncbirlider

Projekt realizowany w ramach programu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

 

            dr Katarzyna Grzyb                     mgr Anna Czarnota               dr Agnieszka Brzozowska

 projekt       

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 6. Wrzesień 2016 - 08:25; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: piątek, 16. Marzec 2018 - 12:10; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega