aparaturowe i inwestycyjne

Międzynarodowa Rada Naukowa MWB UG i GUMed

W 2015 podjęta została decyzja o utworzeniu Międzynarodowej Rady Naukowej UG i GUMed. Według polskiego prawa, MWB jako instytucja badawcza i dydaktyczna jest oceniana co cztery lata przez dwie różne komisje rządowe. W związku z tym międzynarodowa rada nie jest obowiązkiem. Jednakże, jest to część strategii dalszego rozwoju wydziału wspieranego przez wybitnych naukowców.

W skład rady wchodzą:

  • Prof. Burkhard Brandt - Universitätsklinikum Schleswig Holstein, Institut für Klinische Chemie Kiel
  • Prof. Bernd Bukau - Universität Heidelberg Center for Molecular Biology (ZMBH)
  • Prof. Maarten Koornneef - Max Planck Institute for Plant Breeding Research
  • Prof. Arvind H. Patel - MRC-University of Glasgow Centre for Virus Research
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 25. Kwiecień 2016 - 14:18; osoba wprowadzająca: Katarzyna Maczyszyn Ostatnia zmiana: piątek, 1. Kwiecień 2022 - 11:10; osoba wprowadzająca: Katarzyna Maczyszyn

Dotacje na inwestycje aparaturowe

Wydział sukcesywnie ubiega się o środki na doposażenie laboratoriów i pracowni w nowoczesny sprzęt i aparaturę naukowo-badawczą:

Tytuł inwestycji Kwota Źródło finansowania Rok Koordynator
Laboratorium Analiz Genetycznych i Biomolekularnych do badań budowy i funkcji genów warunkujących wirusowe i bakteryjne choroby ludzi, zwierząt i roślin 1 530 000,00 zł MNiSW - dotacja celowa 2012 prof. Krzysztof Bielawski
Pracownia konfokalnej mikroskopii fluorescencyjnej 4 340 000,00 zł FNiTP 2012 prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk
prof. GUMed, dr hab. Michał Obuchowski
Termocykler z możliwością śledzenia przyrostu produktu w czasie rzeczywistym (ang. Real-Time PCR) 283 500,00 zł FNiTP 2011 prof. GUMed, dr hab. Michał Obuchowski
Wyposażenie nowotworzonego laboratorium biochemii roślin, biotechnologii i biologii molekularnej roślin i cyanobakterii 517 000,00 zł MNiSW 2008 prof. dr hab. Ewa Łojkowska
Ultrawirówka preparatywna 280 600,00 zł MNiSW 2007  
Cytometr przepływowy 451 400,00 zł MNiSW 2007 prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk
Wyposażenie laboratorium transgenezy zwierząt 347 392,55 zł MNiSW 2005 prof. dr hab. Jacek Bigda

Sprawdź także nasze projekty inwestycyjne:

Budowa nowego budynku Instytutu Biotechnologii

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 22. Styczeń 2014 - 12:39; osoba wprowadzająca: Elżbieta Moroz Ostatnia zmiana: piątek, 21. luty 2014 - 14:26; osoba wprowadzająca: Elżbieta Moroz