aparaturowe i inwestycyjne

Dotacje na inwestycje aparaturowe

Wydział sukcesywnie ubiega się o środki na doposażenie laboratoriów i pracowni w nowoczesny sprzęt i aparaturę naukowo-badawczą/ The Faculty successively applies for funds to equip laboratories and workshops with modern equipment and scientific and research apparatus:

Tytuł inwestycji / Investment title Kwota / Amount Źródło finansowania / Financinga Lata realizacji / Years Koordynator / Coordinator
Adaptacja infrastruktury UG na potrzeby utworzenia Laboratorium BSL 3+ 4 000 000 zł

Dotacja MEiN Umowa nr 7132/IB/SP/2020

2020-2022

 

prof. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk

1 491 099,99 zł Subwencja MEiN - Decyzja nr 30/WFSN/2021
Laboratorium Analiz Genetycznych i Biomolekularnych do badań budowy i funkcji genów warunkujących wirusowe i bakteryjne choroby ludzi, zwierząt i roślin 1 530 000,00 zł MNiSW - dotacja celowa 2012 prof. Krzysztof Bielawski
Pracownia konfokalnej mikroskopii fluorescencyjnej 4 340 000,00 zł FNiTP 2012 prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk
prof. GUMed, dr hab. Michał Obuchowski
Termocykler z możliwością śledzenia przyrostu produktu w czasie rzeczywistym (ang. Real-Time PCR) 283 500,00 zł FNiTP 2011 prof. GUMed, dr hab. Michał Obuchowski
Wyposażenie nowotworzonego laboratorium biochemii roślin, biotechnologii i biologii molekularnej roślin i cyanobakterii 517 000,00 zł MNiSW 2008 prof. dr hab. Ewa Łojkowska
Ultrawirówka preparatywna 280 600,00 zł MNiSW 2007  
Cytometr przepływowy 451 400,00 zł MNiSW 2007 prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk
Wyposażenie laboratorium transgenezy zwierząt 347 392,55 zł MNiSW 2005 prof. dr hab. Jacek Bigda

Sprawdź także nasze projekty inwestycyjne:
Also check out our investment projects:

Budowa nowego budynku Instytutu Biotechnologii

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 22. Styczeń 2014 - 12:39; osoba wprowadzająca: Elżbieta Moroz Ostatnia zmiana: środa, 24. Maj 2023 - 08:21; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega