Budowa nowego budynku Instytutu Biotechnologii

Na początku lutego 2016 roku, po niecałych dwóch latach od rozpoczęcia budowy, został oddany do użytku nowy budynek Instytutu Biotechnologii MWB UG i GUMed. Budowa nowego budynku Instytutu Biotechnologii była wynikiem wygranej konkursu na realizację inwestycji finansowanej w ramach działania 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość inwestycji wynosiła prawie 60 mln zł.

W ramach projektu na potrzeby naukowo-dydaktyczne Uniwersytetu Gdańskiego powstał nowy budynek Instytutu Biotechnologii wraz z nowoczesnym wyposażeniem. Budynek mieści się na terenie Kampusu UG. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 7 868,18 m² i obejmuje łącznie 4 kondygnacje naziemne i 1 podziemną.

Jest to jeden z najnowocześniejszych gmachów naukowo-dydaktycznych. W budynku znajdują się specjalistyczne laboratoria, m.in. bioinformatyczne, analiz biomolekularnych, zespół fitotronów, laboratorium o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa biologicznego, laboratorium izotopowe, pracownie do badań rozwojowych. Budynek wyposażony jest w nowoczesne sale seminaryjne, komputerowe i gabinety pracowników naukowych. Nowa siedziba Instytutu to również nowe inwestycje aparaturowe i infrastrukturalne. Mieszczą się również nowoczesne pomieszczenia dydaktyczne dla studentów i doktorantów, m.in. laboratoria dydaktyczne, naukowo-dydaktyczne, sale seminaryjne, sale komputerowe, audytorium na 180 osób, pomieszczenia dla kół studenckich, czytelnia, sala Rady Wydziału. Sale komputerowe są w pełni wyposażone – łącznie w budynku dostępnych jest równo 123 stanowiska ICT.

Sale wykładowe i laboratoria wyposażone są w tablice interaktywne i projektory multimedialne z ekranami projekcyjnymi, co umożliwia prowadzenie wykładów i zajęć z prezentacjami multimedialnymi. W budynku są również pomieszczenia pomocnicze, mi.in: magazyny odpadów chemicznych i biologicznych, wytwornica suchego lodu oraz pomieszczenie na rowery. Dzięki podziałowi budynku na trzy specjalne strefy, jest możliwe wprowadzenie procedur bezpieczeństwa oraz kontroli dostępu do poszczególnych części.

W budynku przygotowano również infrastrukturę pod organizację laboratorium o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa biologicznego BSL (BioSafety Level) spełniające wymogi standardu BSL-3. W Polsce jest tylko kilka jednostek naukowych posiadających laboratoria tej klasy. Służą one do prowadzenia badań z organizmami patogennymi o najwyższym stopniu ryzyka zdrowotnego dla ludzi, zwierząt i roślin. Laboratorium wyposażone jest w pomieszczenie przygotowawcze oddzielone od właściwego miejsca pracy śluzą powietrzną zapewniającą odpowiednią kaskadę ciśnień, uniemożliwiającą wydostanie się niebezpiecznych organizmów na zewnątrz. W celu zapewnienia bezpieczeństwa laboratoria posiadają osobny system dostarczania gazu, wody, powietrza, zasilania energią oraz własną trójetapową oczyszczalnię ścieków (oczyszczanie fizyczne – wygrzewanie i UV oraz chemiczne). Powietrze wchodzące i wychodzące z laboratorium poddawane jest filtracji za pomocą filtrów HEPA, co uniemożliwia wydostanie się z wnętrza nawet najmniejszym wirusom. Pod koniec 2016 r na Wydziale zostały uruchomione również  pracownie zmodyfikowanych genetycznie organizmów - GMO i mikroorganizmów – GMM.

W Specjalistycznym Laboratorium Bioinformatycznym zostanie utworzony tzw. klaster obliczeniowy (zespół specjalistycznych komputerów). Z klastra obliczeniowego, specjalistycznych pracowni i laboratoriów będą korzystali pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz studenci i doktoranci w ramach zajęć dydaktycznych.

Dzięki budowie nowego gmachu Instytutu Biotechnologii na terenie kampusu UG w Gdańsku-Oliwie, gdzie już znajdują się wydziały eksperymentalne, takie jak Wydział Biologii, Wydział Chemii i Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki w większym zakresie jest  możliwe realizowanie wspólnych projektów naukowych i dydaktycznych z zakresu nauk ścisłych. Ułatwiło to wymianę doświadczeń i pomysłów, a studenci UG mają szeroki dostęp do wielu specjalistycznych laboratoriów i pracowni w ramach kilku wydziałów. Przeniesienie ostatniego Wydziału eksperymentalnego UG na teren kampusu w Gdańsku-Oliwie przyczyniło się znacznie do realizacji idei interdyscyplinarnych badań naukowych i procesu dydaktycznego.

                                                     

 

Piszą o nas:

Gazeta Bałtycka

Ośrodek Przetwarzania Informacji

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Trójmiasto.pl

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 14. Styczeń 2014 - 14:03; osoba wprowadzająca: Elżbieta Moroz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 18. Wrzesień 2017 - 11:30; osoba wprowadzająca: Elżbieta Moroz