fbpx Tematyka prac magisterskich | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Tematyka prac magisterskich | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Tematyka prac magisterskich - wybór opiekunów i tematów

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 27 listopada 2019 roku, 9:14

Uwaga studenci 1 roku II stopnia!!!

Podajemy listę proponowanych tematów prac magisterskich, które będą realizowane w roku akademickim 2020/2021.

Lista tematów zostaje uzupełniona dodatkową tematykę realizowaną w Laboratorium Spektrometrii Mas Zespołu Laboratoriów Dydaktycznych MWB UG i GUMed pod opieką dr hab. Pauliny Czaplewskiej.

Aktualna lista tematów [plik].

Do dnia 9 grudnia br.  należy złożyć drogą elektroniczną na adres [dziekanat.zapisy@biotech.ug.edu.pl] wstępną kartę wyboru tematu pracy magisterskiej [wzór karty]. Kartę należy przesłać w formacie [.docx ], jako nazwę pliku należy wpisać: nazwisko_imię_mgr

Należy wpisać w kolejności 3 tematy, uzasadniając wybór każdego z nich. 

Studenci, którzy zostali przypisani do tematu na liście udostępnionej na stronie MWB opisują tylko ten temat.

W przypadku zgłoszenia się do tematu większej liczby osób decyzję o wyborze podejmie wskazany opiekun lub kierownik jednostki.


 

 

Pliki archiwalne

Tematyka prac magisterskich realizowanych w roku akademickim 2019/2020 [Pdf]

Tematyka prac magisterskich realizowanych w roku akademickim 2018/2019 [Pdf]

Tematyka prac magisterskich realizowanych w roku akademickim 2017/2018 [Pdf]

Tematyka prac magisterskich realizowanych w roku akademickim 2016/2017 [Pdf]

Tematyka prac magisterskich realizowanych w roku akademickim 2015/2016 [Pdf

Tematyka prac magisterskich realizowanych w roku akademickim 2014/2015 [pdf]