fbpx Tematyka licencjackich projektów badawczych | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Tematyka licencjackich projektów badawczych

Tematyka licencjackich projektów badawczych

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 29 listopada 2021 roku, 9:22

Lista tematów licencjackich projektów badawczych do realizowania w roku 2021/2022  [plik pdf] z korektą

(2 tematy w Zakladzie Biologii Molekularnej zostały już zarezerwowane) 

Wyboru należy dokonać na karcie wyboru [wzór]

Na karcie należy wpisać w kolejności 4 tematy z listy tematów, uzasadniając wybór każdego z nich (w jednej jednostce można wskazać maksymalnie 2 tematy). 

Studenci, którzy zostali przypisani do tematu na liście opisują tylko ten temat.

W przypadku zgłoszenia się do jednego tematu większej liczby osób decyzję o wyborze podejmie wskazany opiekun lub kierownik jednostki na podstawie złożonego przez studenta uzasadnienia.

Kartę w wersji elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: dziekanat.zapisy@biotech.ug.edu.pl do 3 grudnia 2021 r. włącznie. 

Karty należy przesyłać z poczty elektronicznej w domenie @studms.ug.edu.pl w formacie pdf, nazwa pliku: nazwisko_imię_licencjat

Pliki archiwalne 

Lista proponowanych tematów  licencjackich projektów badawczych w roku akademickim 2019/2020 [pdf]

Lista proponowanych tematów licencjackich projektów badawczych w roku akademickim 2019/2020 [pdf]

Lista proponowanych tematów licencjackich projektów badawczych w roku akademickim 2018/2019 [pdf]

Lista proponowanych tematów licencjackich projektów badawczych w roku akademickim 2017/2018 [pdf]

Lista proponowanych tematów licencjackich projektów badawczych w roku akademickim 2016/2017 [pdf]

Lista proponowanych tematów licencjackich projektów badawczych w roku akademickim 2015/2016 [pdf]

Lista proponowanych tematów licencjackich projektów badawczych w roku akademickm 2014/2015 [pdf]