Nauczanie oparte o Moduły Tematyczne | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Nauczanie oparte o Moduły Tematyczne

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 3 lipca 2019 roku, 14:25

Czym jest nauczanie oparte o Moduły Tematyczne?

(ang. concept-based learning)

Innowacyjny system kształcenia na I Stopniu Studiów
 

 

Świat znajduje się w ciągłym ruchu, zmiany następują szybko i dotyczą nas wszystkich.. Wiedza też się zmienia. Możliwość badania świata takim, jakim jest w danej chwili i nauczanie o tym stanowi ogromną wartość, ale też wyzwanie…

 

Nauczanie oparte o Moduły Tematyczne polega na wykorzystaniu tzw. Wielkich Idei – pomysłów, które wykraczają poza czas, miejsce i sytuację.

Wiedza to fakty. Fakty stanowią podstawę nauczania, ale nauczanie oparte o Moduły Tematyczne wykracza poza proste przekazywanie informacji, opracowane dla nauczania tradycyjnego. Skupia się ono na zrozumieniu i powiązaniu tych faktów w spójną i logiczną całość wiążąc teorię i praktykę.

1

Moduł 01 Podstawy biotechnologii:

 obejmuje treści dotyczące:

 • filozofii nauki, historii odkryć naukowych, metody naukowej, technik wykorzystywanych w badaniach naukowych z zakresu nauk o życiu;
 • organizmów modelowych i biotechnologii;
 •  zastosowania nauk ścisłych w biotechnologii
 • podstaw organizacji komórki i jej funkcji

2

Moduł 02 Biomolekuły:

obejmuje treści dotyczące:

 • struktury, właściwości i funkcji biomolekuł tworzących złożone układy biologiczne, kompartymenty komórkowe;
 • organizacji komórki z uwzględnieniem procesów molekularnych związanych z syntezą biomolekuł, siecią oddziaływań między biomolekułami, ich transportem i rolą w procesie ekspresji genów.

3

Moduł 03 Organizmy jednokomórkowe:

obejmuje treści dotyczące:

 • budowy i funkcjonowania organizmów jednokomórkowych;
 • procesów molekularnych organizmów jednokomórkowych leżących u podstaw ich funkcjonowania;
 • procesów życiowych mikroorganizmów w danym środowisku naturalnym. 

4

Moduł 04 Organizmy wielokomórkowe:

obejmuje treści dotyczące:

 • genetycznego podłoża funkcjonowania organizmów wielokomórkowych;
 • specjalizacji komórek w różne typy oraz sposobu ich organizacji w struktury wyższego rzędu;
 • funkcjonowania organizmów roślinnych i organizmu człowieka w celu utrzymania homeostazy. 

5

Moduł 05 Biotechnologia w medycynie:

obejmuje treści dotyczące:

 • zaburzeń homeostazy na poziomie komórki i organizmu ludzkiego;
 • mechanizmów regulujących odpowiedź komórki na uszkodzenie (na poziomie komórki i organizmu);
 • roli środowiska i patogenów na procesy związane ze zmianami patologicznymi organizmu człowieka, w tym podstawy diagnostyki tych zmian;
 • medycznych zastosowań biotechnologii w służbie człowieka;

6

Moduł 06 Biotechnologia w przemyśle i rolnictwie:

obejmuje treści dotyczące:

 • aspektów praktycznych mikrobiologii, biologii syntetycznej, biotechnologii rolniczej i przemysłowej;
 • prawa własności intelektualnej i przedsiębiorczości; umożliwia poznanie i dyskusję najnowszych trendów i wyzwań w biotechnologii oraz przygotowanie projektów badawczych.