konkurs

Konkurs na stanowisko stypendysta/student w Zakładzie Biologii Molekularnej Wirusów

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 13 Październik, 2022 - 07:41

Zakład Biologii Molekularnej Wirusów
Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

w ramach kierowanego przez dr Andreę Lipińską projektu NCN OPUS 20
„Właściwości immunomodulacyjne białek koronawirusa SARS-CoV-2”

poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

Stypendysta/student

Stypendium magisterskie w Zakładzie Szczepionek Rekombinowanych

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 22 Wrzesień, 2022 - 11:19

Konkurs na stanowisko MAGISTRANT-STYPENDYSTA

finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu OPUS 21, UMO-2021/41/B/NZ6/02628 kierowanego przez
dr hab. Ewelinę Król, prof. UG

w Zakładzie Szczepionek Rekombinowanych
na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Konkurs na stanowisko magistrant w Zakładzie Biologii Molekularnej Wirusów

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 18 Październik, 2022 - 07:48

Zakład Biologii Molekularnej Wirusów
Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

w ramach projektu NCN OPUS 21, kierowanego przez dr Katarzynę Grzyb pt.: „Uniwersalna szczepionka przeciwko wariantom wirusa SARS-CoV-2 oparta na konserwowanych epitopach białka kolca - badanie skuteczności działania szczepionki in vitro oraz in vivo”

poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

Zgłoszenia do Nagrody KB PAN im. prof. W. Szybalskiego

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 12 Wrzesień, 2022 - 09:55

Szanowni Państwo!

W imieniu Kapituły Nagrody Komitetu Biotechnologii PAN im. Profesora
Wacława Szybalskiego za najlepszą publikację opublikowaną przez młodego
polskiego badacza w roku poprzedzającym edycję konkursu w indeksowanym
czasopiśmie krajowym lub zagranicznym, zapraszam Państwa do zgłaszania
kandydatur do tej nagrody.

Job offer as an adjunct in the Laboratory of Molecular Biology

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 2 Sierpień, 2022 - 08:20

 

Job offer as an adjunct in the Laboratory of Molecular Biology
of the Institute of Biotechnology of the Intercollegiate Faculty of Biotechnology University of Gdansk and Medical University of Gdansk
​(research and teaching position, 100%)

 

 

Deadline of application: 21 of August 2022

Employment: Research and teaching position (100%)