konkurs

Job offer as an adjunct in the Laboratory of Molecular Biology

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 2 Sierpień, 2022 - 08:20

 

Job offer as an adjunct in the Laboratory of Molecular Biology
of the Institute of Biotechnology of the Intercollegiate Faculty of Biotechnology University of Gdansk and Medical University of Gdansk
​(research and teaching position, 100%)

 

 

Deadline of application: 21 of August 2022

Employment: Research and teaching position (100%)

Konkurs na stanowisko Doktoranta w Zakładzie Szczepionek Rekombinowanych

Ostatnia modyfikacja: piątek, 29 Lipiec, 2022 - 06:48

 

Konkurs na stanowisko DOKTORANTA

finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu OPUS 21, UMO-2021/41/B/NZ6/02628

„Rola glikozylacji białek strukturalnych w cyklu życiowym koronawirusa SARS-CoV-2”

Zakładzie Szczepionek Rekombinowanych
na
Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Konkurs na stanowisko Adiunkta (2 etaty) w Zakładzie Szczepionek Rekombinowanych

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 14 Lipiec, 2022 - 09:30

 

Konkurs
NA STANOWISKO ADIUNKTA (2 etaty)
w ramach projektu 
„Development of novel mRNA/VLP-based vaccines against emerging zoonotic viral diseases”,
finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych (nr 2021/ABM/05/00001-00) w ramach Konkursu: Rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA.