konkurs

Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Biochemii Fizycznej MWB UG i GUMed

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 8 luty, 2024 - 09:28

DZIEKAN
Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
ogłasza konkurs na stanowisko badawczo-dydaktyczne

ADIUNKTA

w Pracowni Biochemii Fizycznej MWB UG i GUMed

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 20 lipca 2018r. (Dz. U. 2018, poz. 1668, z późn. zm) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego.

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biochemii Roślin MWB UG i GUMed

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 8 luty, 2024 - 09:28

DZIEKAN
Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
ogłasza konkurs na stanowisko naukowo-dydaktyczne

ADIUNKTA

w Zakładzie Biochemii Roślin MWB UG i GUMed

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 20 lipca 2018r. (Dz. U. 2018, poz. 1668, z późn. zm) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego.

Polska Akademia Nauk ogłasza konkurs dla młodych naukowców 2024

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 16 Styczeń, 2024 - 12:47

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku z przyjemnością informuje, iż z dniem 15 stycznia br. rozpoczęła się kolejna, IX edycja corocznego Konkursu o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowcówtj. na najlepszą publikację naukową z 2023 r., której wiodącym autorem jest pracownik lub doktorant uczelni wyższej z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego lub zachodniopomorskiego.

 

Konkurs o stypendium doktoranckie w Zakładzie Fotobiologii i Diagnostyki Molekularnej

Ostatnia modyfikacja: środa, 10 Styczeń, 2024 - 06:35

Konkurs o stypendium doktoranckie
Finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu OPUS 25

"Inaktywacja wewnątrzkomórkowego Staphylococcus aureus i enterotoksyn gronkowcowych związkami fotoaktywowanymi na modelach atopowego zapalenia skóry."

w Zakładzie Fotobiologii i Diagnostyki Molekularnej
na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed


Wymagania wobec kandydatów:

Konkurs "Podstawy Procesów Nowotworzenia" dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 20 luty, 2024 - 10:49

Dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii

ogłasza konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa pomorskiego.

Temat tegorocznej edycji to "Podstawy Procesów Nowotworzenia"

 

Zaproszenie, regulamin konkursu, zasady obecnej edycji, formularze zgłoszenia, zakres wiedzy i harmonogram dostępne są w załącznikach.

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowym MWB UG i GUMed

Ostatnia modyfikacja: środa, 20 Grudzień, 2023 - 08:58

Dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
ogłasza konkurs na stanowisko badawczo-dydaktyczne

ADIUNKTA
w Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowym MWB UG i GUMed

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15 stycznia 2024 roku
WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę
 

 

Konkurs na stanowisko doktoranta w Zakładzie Fotobiologii i Diagnostyki Molekularnej

Ostatnia modyfikacja: środa, 13 Grudzień, 2023 - 12:28

KONKURS NA STANOWISKO DOKTORANTA

W RAMACH PROJEKTU NCN SONATA
„Ocena ryzyka wystąpienia tolerancji, oporności i koselekcji pod wpływem różnych warunków stresowych u Escherichia coli.”

kierownik projektu dr Aleksandra Rapacka-Zdończyk

Zakład Fotobiologii i Diagnostyki Molekularnej na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego