konkurs

Konkurs na stanowisko Doktorant w Zakładzie Biologii Molekularnej Wirusów

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 13 Marzec, 2023 - 12:54

Zakład Biologii Molekularnej Wirusów
Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

w ramach projektu NCN OPUS 21, UMO-2021/41/B/NZ6/02888 „Uniwersalna szczepionka przeciwko wariantom wirusa SARS-CoV-2 oparta na konserwowanych epitopach białka kolca - badanie skuteczności działania szczepionki in vitro oraz in vivo”

poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

Oferta pracy: Specjalista - dynamika molekularna w Pracowni Biochemii Białek

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 13 Marzec, 2023 - 09:24

Specjalista - dynamika molekularna 

Pracownia Biochemii Białek MWB UG/GUMed w ramach projektu OPUS 17

01.04.2023-30.05.2023 - umowa cywilnoprawna


Praca w ramach projektu pt. „ Dwubiałkowy system małych białek szoku termicznego jako pierwsza linia obrony w odpowiedzi na stres u Enterobacterales”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki OPUS 17 UMO 2019/33/B/NZ1/00352

ZAKRES PRAC:

Konkurs na stanowisko Doktoranta w Zakładzie Biologii Strukturalnej

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 3 Styczeń, 2023 - 10:35

Konkurs na stanowisko Doktoranta w Zakładzie Biologii Strukturalnej na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

w ramach realizowanego projektu Europejskiej Rady ds. Doskonałości Naukowej (ERC)

pt. „Dissecting the mechanism of DNA repair in human mitochondria (MitoRepairosome)”

Zachęcamy do głosowania w Akademickim Budżecie Obywatelskim Uniwersytetu Gdańskiego

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 25 Październik, 2022 - 16:55

W tym roku po raz pierwszy ruszył Akademicki Budżet Obywatelski Uniwersytetu Gdańskiego (”ABO UG”) - projekt, w ramach którego studenci, doktoranci i pracownicy UG mogą zgłaszać pomysły na rozwój infrastruktury uczelni.

Z naszego wydziału zostały zgłoszone 2 projekty: