MWB uzyskał Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii "Doskonały kierunek– doskonałość w kształceniu"

 

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA), decyzją uchwały z dnia 3 grudnia 2020 r. przyznało kierunkowi studiów Biotechnologia, prowadzonemu na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed, Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii "Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu" na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. 

Jest to ogromny zaszczyt, gdyż kierunek Biotechnologia MWB UG i GUMed jako jedyny w Polsce spośród wszystkich kierunków Biotechnologia uzyskał to wyróżnienie. W ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej "proces kształcenia na kierunku biotechnologia prowadzonym w Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego charakteryzuje się bardzo wysoką jakością wyróżniającą się w skali kraju i w pełni zasługuje na przyznanie Certyfikatu Doskonałości kształcenia Doskonały kierunek".

Kształcenie na kierunku biotechnologia odbywa się w ramach współpracy Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i w pełni wpisuje się w strategie obu Uczelni. Doświadczenie zawodowe kadry oraz charakter badań naukowych prowadzonych na obu uczelniach stwarzają warunki do prowadzenia dydaktyki łączącej zagadnienia biomedyczne, biomolekularne i ich zastosowania w biotechnologii.

Koncepcja kształcenia zakłada interdyscyplinarne kształcenie studentów w zakresie biotechnologii dla zdrowia i poprawy jakości życia, w pełni odpowiadając dyscyplinom do których przyporządkowano oceniany kierunek tj. nauki biologiczne oraz nauki medyczne. 

Kształcenie jest oparte na najwyższych standardach dydaktycznych w zakresie współpracy międzynarodowej, a studenci na wielu etapach studiów włączani są do realizacji projektów badawczych realizowanych na Wydziale. Ponadto, nauczanie na pierwszym stopniu studiów oparte jest o Moduły Tematyczne (ang. „Concept based learning”). Takie nauczanie wykracza poza proste przekazywanie informacji opracowane dla nauczania tradycyjnego i skupia się na zrozumieniu i powiązaniu faktów w spójną i logiczną całość wiążąc teorię i praktykę.

Najwyższa możliwa ocena, jaką uzyskał program kształcenia i jego realizacja na kierunku Biotechnologia, jest wynikiem dużego zaangażowania wszystkich związanych z tym kierunkiem nauczycieli akademickich, doktorantów i pracowników. 

 

dr hab. Ewelina Król, prof. UG 
Dziekan MWB UG i GUMed

 

pkabiotechmwb

 

Załącznik
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 11. Grudzień 2020 - 17:19; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: wtorek, 22. Marzec 2022 - 10:28; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega