Studia III stopnia | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Studia III stopnia - Life Sciences and Mathematics Interdisciplinary Doctoral Studies

czwartek, 22 września 2016 roku, 14:51

Life Sciences and Mathematics Interdisciplinary Doctoral Studies (LiSMIDoS) have been established by resolutions of councils of four faculties:

  • Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG and MUG,
  • Faculty of Biology,
  • Faculty of Chemistry and Faculty of Mathematics,
  • Physics and Informatics.

The studies will prepare candidates to obtain a Ph. D. title in the area of:

  • biological sciences: biology and biochemistry,
  • chemical sciences: chemistry,
  • physical sciences: physics
  • mathematical sciences: mathematics.

 


Actual documents:

Topics to be implemented by doctoral students starting in the academic year 2016/2017 in additional recrutment [lista]

Candidate registration and document submission for additional recrutment: 26th September - 12th October.

Therms and dates of recrutment 2016/2017

Qualifying sheet (karta kwalifikacyjna 2016)

 

Interviews will be held in Institute of Biotechnology UG, Antoniego Abrahama 58 str.  October  17th 2016. Room and schedule will be published 13th October.


                                                                 

Kształcimy najlepszych - kompleksowy program rozwoju doktorantów,
młodych doktorów oraz akademickiej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego