Pracownia hodowli roślin

fito

PROFIL / PROFILE

Hodowla roślin w warunkach in vitro, kulturach wazonowych
lub hydroponicznych. Wykonanie doświadczeń z fitopatogenami. 

 

In vitro, in pots or hydroponic plant breeding. Infectious experiments with phytopathogen. 

ZESPÓŁ / TEAM

Kierownik / Head: dr hab. Rafał Sądej, prof. GUMed [e-mail]

Odpowiedzialni: / Responsible:

- Fitotrony ziemne / soil phytotrons
    dr Anna Ihnatowicz [e-mail]

- Fitotoryny in vitro / in vitro phytotrons
    prof. UG, dr hab. Aleksandra Królicka [e-mail]

- Fitotron do hodowli sinic / cyanobacteria phytotron
    dr Małgorzata Waleron [e-mail]

- Fitotron infekcyjny / infectious phytotron
    prof. dr hab. Sylwia Jafra [e-mail], dr hab. Dorota Krzyżanowska [e-mail]

- Fitotron niskotemperaturowy / low temperature phytotron
   dr Anna Ihnatowicz [e-mail]

APARATURA / EQUIPMENT

Pracownia Hodowli Roślin posiada wyspecjalizowany zespół fitotronów, w którym znajduje się dziewięć niezależnych pomieszczeń do hodowli roślin i sinic. Komory fitotronowe są przystosowane do hodowli w warunkach in vitro jak również  w glebie. Są to:

  • trzy fitotrony ziemne (możliwość sterowania temperaturą w zakresie 12 - 35°C, regulacja wilgotności w zakresie 40 - 70 % RH, regulowany fotoperiod, regulowane oświetlenie półek).
  • trzy fitotrony do prowadzenia kultur in vitro (możliwość sterowania temperaturą  w zakresie 12 - 30°C, regulowany fotoperiod, regulowane oświetlenie półek).

Fitotrony zawierają trzy platformy do hodowli w kulturach płynnych typu New Brunswick Innova.

  • jeden fitotron do prowadzenia badań w niskich temperaturach in vitro (możliwość sterowania temperaturą  w zakresie 2 - 15°C, regulacja wilgotności w zakresie 40 - 70 % RH, regulowany fotoperiod, regulowane oświetlenie półek).
  • jeden fitotron do hodowli sinic in vitro (możliwość sterowania temperaturą  w zakresie 12 - 35°C, regulowany fotoperiod).
  • jeden fitotron infekcyjny in vitro (możliwość sterowania temperaturą  w zakresie 12 - 35°C, regulacja wilgotności w zakresie 40 - 90 % RH, regulowany fotoperiod, regulowane oświetlenie półek).

Fitotron infekcyjny posiada oddzielny system odprowadzenie ścieków, który zapobiega kontaminacji i wydostaniem się patogenów do otoczenia.

Każda komora fitotronowa jest wyposażona w oddzielny sterownik z panelem LCD umożliwiającym bieżący monitoring parametrów, ich zapisywanie na nośniku zewnętrznym i ich zmianę.

Dodatkowo każdy typ fitotronu posiada oddzielny, klimatyzowany pokój przygotowawczy z blatami laboratoryjnymi, dostępem do wody destylowanej, próżni i gazu. W pokojach przygotowawczych fitotronów in vitro, do hodowli sinic i infekcyjnego znajdują się komory z laminarnym przepływem powietrza. 

 

Laboratory of Plant Breeding possess a specialised growth chamber division that contains nine separate growth chambers. The growth chambers are designed for both in vitro and soil cultivation.
Our core facility possess: 

  • Three soil growth chambers (temperature regulation 12 - 35°C, humidity regulation 40-70 % RH, photoperiod regulation, individual shelf light regulation).
  • Three in vitro growth chambers (temperature regulation 12 - 30°C, photoperiod regulation, individual shelf light regulation).

Growth chambers contain 3 New Brunswick Innova mechanical shakers for liquid plant cultures.

  • One low temperature growth chamber (temperature regulation 2 - 15°C, humidity regulation 40-70 % RH photoperiod regulation, individual shelf light regulation).
  • One cyanobacteria growth chamber (temperature regulation 12 - 35°C, photoperiod regulation).
  • One infection growth chamber (temperature regulation 12 - 35°C, humidity regulation 40-90 % RH photoperiod regulation, individual shelf light regulation).

Infection growth chamber possess an individual sewage system that is linked to the buildings sewage treatment plant. This function prevents the spread of infectious pathogens outside the laboratory.

For each of the growth chambers a LCD controller is installed. It allows monitoring of current chamber parameters, data logging and  changing the chamber parameters.

Additionally each type of growth chambers possess a separate, air conditioned preparation room fitted with laboratory benches, access to deionised water, central vacuum and gas valves. Laminar flow cabinets are also installed in in vitro, cyanobacteria and infection growth chamber preparation rooms.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 15. luty 2017 - 12:09; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: piątek, 24. Maj 2024 - 08:45; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega