Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fotobiologii i Diagnostyki Molekularnej

Konkurs na stanowisko adiunkta
Finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu OPUS 25

Inaktywacja wewnątrzkomórkowego Staphylococcus aureus i enterotoksyn gronkowcowych związkami fotoaktywowanymi na modelach atopowego zapalenia skóry.

w Zakładzie Fotobiologii i Diagnostyki Molekularnej
na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed


Wymagania wobec kandydatów:

1) stopień doktora biologii molekularnej, biotechnologii, biochemii, mikrobiologii lub dyscyplin pokrewnych,
2) praktyczna znajomość technik stosowanych w biologii molekularnej, hodowli komórek zwierzęcych, biologii komórki, biochemii
3) dobra znajomość języka angielskiego mówionego i pisanego
4) wysoka motywacja w realizacji zadań badawczych oraz dociekliwość naukowa
5) doświadczenie w pracy z wykorzystaniem mikroskopii fluorescencyjnej, cytometrii przepływowej będzie dodatkowym atutem

Wymagane dokumenty:

1) CV, zawierające dotychczasowe osiągnięcia naukowe (publikacje, nagrody, wyróżnienia, konferencje, staże, etc.)
2) dokument potwierdzający uzyskania stopnia doktora (ew. informacja o terminie uzyskania stopnia, dyplom konieczny w momencie zatrudnienia),
3) list referencyjny (najchętniej od promotora rozprawy doktorskiej) oraz dane kontaktowe do dwóch referentów będących pracownikami nauki, którzy mogą zaopiniować osobę kandydującą na życzenie komisji,
4) krótki list motywacyjny,
5) deklaracja o przetwarzaniu danych osobowych „Wyrażam zgodę  na przetwarzanie  moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”.

Opis zadań:

1) realizacja zadań w zespole projektowym
2) udział w planowaniu eksperymentów i ich analizie
3) raportowanie i dokumentacja wyników, przygotowanie manuskryptów
4) współpraca z członkami grupy badawczej
5) aktywny udział w seminariach grupy badawczej, konferencjach naukowych

Warunki zatrudnienia: umowa o pracę, pełen etat (11 000 zł/m-c brutto-brutto)

Okres zatrudnienia: 36 m-cy: 1 września 2024 r. do 31 sierpnia 2027 r.

Przesyłanie zgłoszeń: na adres e-mail:joanna.nakonieczna@biotech.ug.edu.pl do dnia 15 maja 2024r. z dopiskiem w tytule OPUS-25.

Ocena wniosków kandydatów odbędzie się zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2022/uchwala124_2022-zal1.pdf obowiązującym dla konkursów ogłoszonych w 2023 r.

Informacje o grupie badawczej: https://biotech.ug.edu.pl/dzialalnosc-naukowa/zespoly-badawcze/zaklad-fotobiologii-i-diagnostyki-molekularnej

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 9. Kwiecień 2024 - 06:48; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: wtorek, 9. Kwiecień 2024 - 10:30; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega