konkurs

Rekrutacja na stanowisko stypendysta w Zakładzie Biochemii Białek

Ostatnia modyfikacja: środa, 19 Czerwiec, 2024 - 11:22

KONKURS NA STANOWISKO STYPENDYSTA

w ramach projektu NCN OPUS 18
„Hsp70 i pomocnicze białka opiekuńcze w odzyskiwaniu białek z agregatów.”

Zakład Biochemii Białek na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego


Nazwa stanowiska: student
Liczba stanowisk: 2

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczych w Instytucie Biotechnologii MWB UG i GUMed

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 18 Czerwiec, 2024 - 12:39

DZIEKAN
Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA (etat badawczy)
w Instytucie Biotechnologii MWB UG i GUMed

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 20 lipca 2018r. (Dz. U. 2018, poz. 1668, z późn. zm) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego.

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Mikrobiologii Roślin

Ostatnia modyfikacja: środa, 24 Kwiecień, 2024 - 09:16

Dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta  w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Mikrobiologii Roślin MWB UG i GUMed.

Szczegóły znajdują się w załączeniu.

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biologii Molekularnej Wirusów

Ostatnia modyfikacja: środa, 24 Kwiecień, 2024 - 09:15

Dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta  w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Biologii Molekularnej Wirusów MWB UG i GUMed.

Szczegóły znajdują się w załączeniu.

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fotobiologii i Diagnostyki Molekularnej

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 9 Kwiecień, 2024 - 10:30

Konkurs na stanowisko adiunkta
Finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu OPUS 25

Inaktywacja wewnątrzkomórkowego Staphylococcus aureus i enterotoksyn gronkowcowych związkami fotoaktywowanymi na modelach atopowego zapalenia skóry.

w Zakładzie Fotobiologii i Diagnostyki Molekularnej
na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed

Plebiscyt Pomorskie Sztormy - wśród nominowanych prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 28 Marzec, 2024 - 06:44

Już po raz 19. statuetki Pomorskich Sztormów trafią w ręce osób, instytucji i firm, które w 2023 r. odniosły największe sukcesy w pomorskiej kulturze, sporcie, ekologii, kulinariach, urbanistyce, nauce i inicjatywach obywatelskich. Do 18 marca można oddawać głosy na wydarzenia i osoby nominowane w plebiscycie „Pomorskie Sztormy" organizowanym przez „Gazetę Wyborczą Trójmiasto" i Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.