fbpx konkurs | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

konkurs

Konkursy

 

Konkurs na 

STYPENDIUM DOKTORANCKIE
PRELUDIUM PLUS

finansowane przez

Narodowe Centrum Nauki

w ramach projektu
PRELUDIUM PLUS, 2019/35/O/NZ1/02751

DZIEKAN

Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, za zgodą Rektora Uniwersytetu Gdańskiego,

ogłasza konkurs na stanowisko dydaktyczne Adiunkta

w Zakładzie Biologii Molekularnej MWB UG i GUMed w wymiarze pełnego etatu.

 

 

Dr hab. Marcin Okrój, prof. GUMed
Zakład Biologii Komórki i Immunologii
Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
poszukuje

Doktoranta (-tkę)

do realizacji badań naukowych w projekcie Narodowego Centrum Nauki OPUS :
„Idea uniwersalnego przeciwciała rozpoznającego komórki nowotworowe oporne na immunoterapeutyki pierwszego rzutu."

Experimental and Translational Immunology group (DGO lab, www.dgo.ug.edu.pl
seeks to recruit a talented and passionate individual to pursue doctoral research programme in Immunology.

LBW

LBDZ przyjemnością informujemy, że zespół Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Gdańskiego w składzie dr inż. Anna Dzimitrowicz, dr Agata Motyka-Pomagruk, dr hab. inż. Piotr Jamróz, dr inż. Wojciech Śledź, mgr Weronika Babińska, prof. dr hab. Ewa Łojkowska, prof. dr hab. inż.

KB

KBNarodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) rozstrzygnęła drugi nabór wniosków o stypendia w Programie im. Wilhelminy Iwanowskiej. Do renomowanych ośrodków naukowych za granicą wyjedzie 66 najlepszych doktorantów, którzy otrzymali stypendia na pokrycie kosztów pobytu za granicą.

konkurs

ERC-funded PhD Student positions
at the Intercollegiate Faculty of Biotechnology
of the University of Gdansk and Medical University of Gdansk

doktoranci

Dr hab. Robert Czajkowski, prof. UG
Zakład Badania Związków Biologicznie Czynnych
Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed 
poszukuje

Doktoranta (-tkę)

do realizacji badań naukowych w projekcie Narodowego Centrum Nauki OPUS 13:

„Molekularne podstawy interakcji bakterii pektynolitycznych i bakteriofagów”

 

konkurs

DZIEKAN

Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, za zgodą Rektora Uniwersytetu Gdańskiego,

ogłasza konkurs na stanowisko badawczo-dydaktyczne Asystenta

.
Nowe środki Fundacji Nauki Polskiej na badania związane z COVID-19- przyznane.
 

 

 ,