konkurs

Zachęcamy do głosowania w Akademickim Budżecie Obywatelskim Uniwersytetu Gdańskiego

Ostatnia modyfikacja: wtorek, Październik 25, 2022 - 16:55

W tym roku po raz pierwszy ruszył Akademicki Budżet Obywatelski Uniwersytetu Gdańskiego (”ABO UG”) - projekt, w ramach którego studenci, doktoranci i pracownicy UG mogą zgłaszać pomysły na rozwój infrastruktury uczelni.

Z naszego wydziału zostały zgłoszone 2 projekty:

Stypendysta w ramach projektu OPUS 17 w Zakładzie Biochemii Białek

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, Październik 17, 2022 - 11:29

Zakład Biochemii Białek
Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

w ramach kierowanego przez prof. dr hab. Krzysztofa Liberka projektu NCN OPUS 17
„Dwubiałkowy system małych białek szoku termicznego jako pierwsza linia obrony w odpowiedzi na stres u Enterobacterales”

poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

Stypendysta/student


Wymagania:

Stypendysta w ramach projektu OPUS 18 w Zakładzie Biochemii Białek

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, Październik 17, 2022 - 11:29

Zakład Biochemii Białek
Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

w ramach kierowanego przez prof. dr hab. Krzysztofa Liberka projektu NCN OPUS 18
„Hsp70 i pomocnicze białka opiekuńcze w odzyskiwaniu białek z agregatów''”

poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

Stypendysta/student


Wymagania:

Konkurs na stanowisko stypendysta/student w Zakładzie Biologii Molekularnej Wirusów

Ostatnia modyfikacja: czwartek, Październik 13, 2022 - 07:41

Zakład Biologii Molekularnej Wirusów
Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

w ramach kierowanego przez dr Andreę Lipińską projektu NCN OPUS 20
„Właściwości immunomodulacyjne białek koronawirusa SARS-CoV-2”

poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

Stypendysta/student

Stypendium magisterskie w Zakładzie Szczepionek Rekombinowanych

Ostatnia modyfikacja: czwartek, Wrzesień 22, 2022 - 11:19

Konkurs na stanowisko MAGISTRANT-STYPENDYSTA

finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu OPUS 21, UMO-2021/41/B/NZ6/02628 kierowanego przez
dr hab. Ewelinę Król, prof. UG

w Zakładzie Szczepionek Rekombinowanych
na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Konkurs na stanowisko magistrant w Zakładzie Biologii Molekularnej Wirusów

Ostatnia modyfikacja: wtorek, Październik 18, 2022 - 07:48

Zakład Biologii Molekularnej Wirusów
Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

w ramach projektu NCN OPUS 21, kierowanego przez dr Katarzynę Grzyb pt.: „Uniwersalna szczepionka przeciwko wariantom wirusa SARS-CoV-2 oparta na konserwowanych epitopach białka kolca - badanie skuteczności działania szczepionki in vitro oraz in vivo”

poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

Zgłoszenia do Nagrody KB PAN im. prof. W. Szybalskiego

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, Wrzesień 12, 2022 - 09:55

Szanowni Państwo!

W imieniu Kapituły Nagrody Komitetu Biotechnologii PAN im. Profesora
Wacława Szybalskiego za najlepszą publikację opublikowaną przez młodego
polskiego badacza w roku poprzedzającym edycję konkursu w indeksowanym
czasopiśmie krajowym lub zagranicznym, zapraszam Państwa do zgłaszania
kandydatur do tej nagrody.