Konkurs o stypendium doktoranckie w Zakładzie Fotobiologii i Diagnostyki Molekularnej

Konkurs o stypendium doktoranckie
Finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu OPUS 25

"Inaktywacja wewnątrzkomórkowego Staphylococcus aureus i enterotoksyn gronkowcowych związkami fotoaktywowanymi na modelach atopowego zapalenia skóry."

w Zakładzie Fotobiologii i Diagnostyki Molekularnej
na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed


Wymagania wobec kandydatów:

1) tytuł magistra biologii, biotechnologii lub dziedzin pokrewnych,
2) znajomość języka angielskiego mówionego i pisanego
3) w chwili rozpoczęcia realizacji zadań będzie uczestnikiem studium doktoranckiego realizowanego przy MWB UG i GUMed,
4) znajomość pracy na liniach komórek eukariotycznych oraz hodowli bakteryjnych,
5) znajomość technik biologii molekularnej,
7) wysoka motywacja w realizacji zadań badawczych oraz dociekliwość naukowa

Wymagane dokumenty:

1) CV,
2) krótki list motywacyjny,
3) potwierdzenie uzyskania tytułu magistra,
4) dane kontaktowe do dwóch referentów, którzy mogą zaopiniować osobę kandydującą
5) deklaracja o przetwarzaniu danych osobowych „Wyrażam zgodę  na przetwarzanie  moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”

Opis zadań:

1) praca badawcza w zespole realizującym projekt „Inaktywacja wewnątrzkomórkowego Staphylococcus aureus i enterotoksyn gronkowcowych związkami fotoaktywowanymi na modelach atopowego zapalenia skóry”.
2) udział w planowaniu eksperymentów i ich analizie
3) udział w seminariach grupy badawczej, konferencjach naukowych

Oferta stypendialna (5000 zł/m-c brutto) dotyczy okresu 48 m-cy, począwszy od 1 marca 2024 r. Proszę o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail:joanna.nakonieczna@biotech.ug.edu.pl do dnia 26 stycznia 2024r.

Ocena wniosków kandydatów odbędzie się zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2022/uchwala124_2022-zal1.pdf obowiązującym dla konkursów ogłoszonych w 2023 r.

Informacje o grupie badawczej: https://biotech.ug.edu.pl/dzialalnosc-naukowa/zespoly-badawcze/zaklad-fotobiologii-i-diagnostyki-molekularnej

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 10. Styczeń 2024 - 06:34; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: środa, 10. Styczeń 2024 - 06:35; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega