Stypendium magisterskie w Zakładzie Szczepionek Rekombinowanych

Konkurs na stanowisko MAGISTRANT-STYPENDYSTA

finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu OPUS 21, UMO-2021/41/B/NZ6/02628 kierowanego przez
dr hab. Ewelinę Król, prof. UG

w Zakładzie Szczepionek Rekombinowanych
na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego


Nazwa stanowiska: Magistrant
Liczba stanowisk: 1
Nazwa jednostki: Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Zakład Szczepionek Rekombinowanych
Miasto: Gdańsk
Link do strony www jednostki: https://biotech.ug.edu.pl/dzialalnosc-naukowa/zespoly-badawcze/zaklad-szczepionek-rekombinowanych

Wymagania:

-ukończone studia pierwszego stopnia w dziedzinie biotechnologii lub biologii,
-znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
-znajomość technik biologii molekularnej i biochemii,
-pracowitość, determinacja w prowadzeniu doświadczeń, kreatywność.

Opis zadań:

1. Prowadzenie badań nad rolą procesu glikozylacji białek na składanie cząstek wirusopodobnych koronawirusa SARS-CoV-2.
2. Uczestnictwo w planowaniu i wykonywaniu badań oraz analizie danych.
3. Współpraca z członkami zespołu.
4. Aktywny udział w seminariach grupy badawczej, seminariach wydziałowych i konferencjach.

Typ konkursu NCN: OPUS
Grupa Nauk: NZ6
Termin składania ofert: 2022-10-21, 23:59
Forma składania ofert: e-mail

Aplikacja powinna zawierać (format PDF):
- CV
- List motywacyjny

Dodatkowe informacje:

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”

Oferty prosimy składać elektronicznie na adres: ewelina.krol@biotech.ug.edu.pl , podając w tytule wiadomości „Magistrant-Konkurs”.
Wybrani kandydaci, spełniający wymogi formalne oraz wymagania projektu, mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Stypendystę wyłoni komisja konkursowa, której będzie przewodniczył kierownik projektu.
Zasady konkursu określa Uchwała Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r

Ewentualne pytania proszę kierować do:

dr hab. Ewelina Król, prof. UG
e-mail: ewelina.krol@biotech.ug.edu.pl

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 22. Wrzesień 2022 - 09:30; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: czwartek, 22. Wrzesień 2022 - 11:19; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega