fbpx Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Kingi Grabowskiej | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Kingi Grabowskiej

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Kingi Grabowskiej

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 13 maja 2022 roku (piątek), o godz. 12.00, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr Kingi Grabowskiej

 

na temat:

Interakcje glikoproteiny B wybranych alfaherpeswirusów z białkami szlaku endosomalno-egzosomalnego oraz cząsteczkami MHC klasy II”,
(„Interactions of selected alphaherpesviral glycoprotein B homologs with the endosomal-exosomal pathway proteins and MHC class II molecules”).

 

Promotor:    

prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Zakład Biologii Molekularnej Wirusów

Promotor pomocniczy:    

dr Andrea Lipińska, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Zakład Biologii Molekularnej Wirusów

Recenzenci:

Pan dr hab. nauk med. Tomasz Dzieciątkowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej

Pani prof.dr hab. Anna Goździcka-Józefiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Pracownia Wirusologii Molekularnej

Pani prof. dr hab. nauk med. Ewa Stępień, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej, Zakład Fizyki Medycznej

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Rozprawę, streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:

https://biotech.ug.edu.pl/rada_dyscypliny_nauki_biologiczne/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie

 

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia, członkowie komisji jak i pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie uczestniczyć będą w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Zgodnie z art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) obrona będzie rejestrowana.

 

Transmisja online części jawnej obrony
mgr Kingi Grabowskiej

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 16 maja 2022 roku, 7:43