Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa pomorskiego

    Dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii

ogłasza konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa pomorskiego.

Tematem tegorocznej edycji są Mikroorganizmy i Lekooporność.

Regulamin Konkursu, zasady obecnej edycji, formularze zgłoszenia i pozostałe materiały dostępne są poniżej.

Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o nadesłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego

(ZAŁ.1 Formularz Zgłoszenia Szkoły) na adres

Zespołu Organizacyjnego konkursu (popularyzacja_nauki_mwb@ug.edu.pl) w terminie do 13 V 2022.

Formularze zgłoszenia uczestników i ich zgody RODO służą do zgłoszenia finalistów etapu szkolnego.


.

W zakres Edycji Konkursu w roku 2022 wchodzą następujące zagadnienia:

a. Zjawisko oporności naturalnej i nabytej u drobnoustrojów chorobotwórczych.

b. Replikacja materiału genetycznego drobnoustrojów – związek z lekoopornością.

c. Główne sposoby działania leków przeciwbakteryjnych, p-wirusowych, p-grzybiczych

d. Główne grupy antybiotyków

e. Podstawy biologii wybranych wirusów: HIV, HCV, HBV, HSV.

f. Wybrane terapie przeciwwirusowe: HAART (wysoce aktywna terapia antyretrowirusowa), acyklowir, DAA (bezpośrednio działające leki przeciwwirusowe)

g. Mechanizmy oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe

h. Znajomość i umiejętność rozróżniania pojęć: MDR (multidrug resistance), XDR (extended drug resistance), PDR (pandrug resistance), patogeny z grupy tzw. ESKAPE, MRSA, VRE.

i. Sposoby pomiaru lekooporności bakterii: metoda dyfuzyjno-krążkowa, seryjnych rozcieńczeń, E-testy.

j. Przyczyny rozprzestrzeniania się zjawiska lekooporności, w jaki sposób człowiek przyczynia się do rozprzestrzenia się lekooporności

 

Więcej informacji w załącznikach. 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 29. Kwiecień 2022 - 09:28; osoba wprowadzająca: Monika Sączewska Ostatnia zmiana: piątek, 29. Kwiecień 2022 - 10:03; osoba wprowadzająca: Monika Sączewska