Laboratorium BSL3 | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed