fbpx Wyróżnienia dla Wydziału | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Wyróżnienia dla Wydziału

Wyróżnienia dla Wydziału

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 listopada 2019 roku, 10:54

MWB jest wiodącą instytucją naukowo-dydaktyczną posiadającą od 2002 roku status Europejskiego Centrum Doskonałości w Biomedycynie Molekularnej. Status ten uzyskaliśmy w międzynarodowym konkursie 5 PR UE jako jedna z czterech jednostek w kraju. W rankingach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) dotyczących efektywności naukowej MWB znajduje się na najwyższych pozycjach. W 2017 roku Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych ocenił działalność naukową i badawczo-rozwojową jednostek naukowych, gdzie MWB otrzymało najwyższą możliwą ocenę A+, co oznacza, że jest jednostką wyróżniającą się jakością prowadzonych badań lub prac rozwojowych. W 2013 roku, podczas przeprowadzonej według nowych zasad oceny parametrycznej, Wydział uzyskał kategorię A i zajął 3 miejsce, a w 2010 roku uzyskał również kategorię A, zajmując 2 miejsce – najwyższą pozycję wśród jednostek akademickich. Wydział prowadzi najwyżej ocenianą działalność dydaktyczną w kraju

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) przyznała w roku 2011 wyróżniającą ocenę jakości kształcenia, a w roku 2012 MNiSW przyznało kierunkowi biotechnologia na MWB tytuł Najlepszego Kierunku Studiów. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego uznała zestaw efektów kształcenia przygotowany przez Wydział dla kierunku biotechnologia za zestaw wzorcowy. Są to jedyne takie wyróżnienia w Polsce przyznane w zakresie nauk biologicznych. Ponadto Wydział znalazł się w gronie 62 kierunków studiów, które zostały wybrane do dofinansowania za najlepsze programy studiów oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji i dostosowujące studia do wymagań rynku pracy.

qwcxc