Stypendia i sprawy socjalne

Stypendia dla doktorantów

STYPENDIUM DOKTORANCKIE

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich w terminie do dnia 4 października roku akademickiego.

STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKOTRANTÓW

Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów doktorant składa do Rektora, za pośrednictwem właściwej wydziałowej komisji stypendialnej, w terminie do dnia 4 października roku akademickiego

ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM DOKOTRANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ

Doktorant składa wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej do kierownika studiów doktoranckich w terminie do dnia 4 października roku akademickiego;

Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium oraz stypendiów z funduszy pomocy materialnej dla doktorantów zamieszczone są na stronie UG [link]

Poniżej zamieszczone zostały wzory wniosków. Do każdego wniosku należy dołączać podpisaną klauzulę informacyjną.

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 25. luty 2014 - 10:16; osoba wprowadzająca: Elżbieta Moroz Ostatnia zmiana: piątek, 2. Wrzesień 2022 - 13:33; osoba wprowadzająca: Ewa Brzana