Rekrutacja | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Rekrutacja

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed: Wyszukiwarka kierunków

Rekrutacja na Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed na rok akademicki 2017/2018

Studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie

Studia stacjonarne

Biotechnologia, studia stacjonarne I stopnia
Biotechnologia, studia stacjonarne II stopnia