Konkurs na stanowisko magistranta w Zakładzie Biologii Strukturalnej MWB

ZAKOŃCZONE

 

Nazwa stanowiska: Magistrant

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Zakład Biologii Strukturalnej

Miasto: Gdańsk

Link do strony www jednostki: https://mrslab.ug.edu.pl/

 

Wymagania:

-ukończone studia pierwszego stopnia w dziedzinie biotechnologii, biologii lub chemii,
-znajomość angielskiego w mowie i piśmie,
-znajomość technik biologii molekularnej i oczyszczania białek
-dociekliwość i chęć rozwiazywania naukowych problemów, kreatywność i umiejętność myślenia analitycznego.

 

Opis zadań:

1. Prowadzenie badań nad strukturą i funkcją enzymów związanych z replikacją i naprawą ludzkiego mitochondrialnego DNA.

2. Uczestnictwo w planowaniu badań i analizie danych.

3. Współpraca z członkami zespołu.

4. Aktywny udział w seminariach grupy badawczej, seminariach wydziałowych i konferencjach.

 

Termin składania ofert: 2022-09-19

Forma składania ofert: e-mail

 

Warunki zatrudnienia: umowa zlecenie - 9 miesięcy.

 

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

- CV w języku angielskim,

- List referencyjny lub dane kontaktowe do osób mogących wystawić referencje,

 

Dodatkowe informacje:

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”

Oferty prosimy składać elektronicznie na adres: michal.szymanski@ug.edu.pl, podając w tytule wiadomości „ZBS Magistrant”.

Wybrani kandydaci, spełniający wymogi formalne oraz wymagania projektu, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przesłane zaproszonym kandydatom pocztą elektroniczną.

Stypendystę wyłoni komisja konkursowa, której będzie przewodniczył kierownik projektu.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 5. Wrzesień 2022 - 13:47; osoba wprowadzająca: Monika Sączewska Ostatnia zmiana: wtorek, 18. Październik 2022 - 07:49; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega