Konkurs na stanowisko magistrant-stypendysta biologia molekularna

Zakład Biochemii Ewolucyjnej 
Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

magistrant


Nazwa stanowiska: magistrant (Master student) Liczba stanowisk: 1

Link do strony www jednostki: https://en.biotech.ug.edu.pl/research/research_groups/laboratory_evolutionary_biochemistry

Wymagania:

-ukończone studia pierwszego stopnia w dziedzinie biotechnologii lub biologii
-znajomość angielskiego w mowie i piśmie,
-znajomość technik biologii molekularnej i oczyszczania białek
-dociekliwość i chęć rozwiazywania naukowych problemów, kreatywność i umiejętność myślenia analitycznego.

Opis zadań:

1. Prowadzenie badan nad ewolucja rodziny białek J z użyciem technik filogenetyki molekularnej.
2. Uczestnictwo w planowaniu badan i analizie danych.
3. Uczestnictwo w pisaniu manuskryptów.
​​​​​​​4. Aktywny udział w seminariach grupy badawczej, seminariach wydziałowych i konferencjach.

Typ konkursu NCN: OPUS
Grupa nauk : NZ8
Termin składania ofert: 2022-09-13 23:59
Forma składania ofert: e-mail

Warunki zatrudnienia: CV w języku angielskim,
Dane kontaktowe do osób mogących wystawić referencje.

Dodatkowe informacje:

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”

Oferty prosimy składać elektronicznie na adres: bartlomiej.tomiczek@biotech.ug.edu.pl, podając w tytule wiadomości „OPUS 21 stypendysta biologia molekularna”.

Wybrani kandydaci, spełniający wymogi formalne oraz wymagania projektu, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przesłane zaproszonym kandydatom pocztą elektroniczną.

Stypendystów wyłoni komisja konkursowa, której będzie przewodniczył kierownik projektu.
Zasady konkursu określa Uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r

Ewentualne pytania proszę kierować do:

dr inż. Bartłomiej Tomiczek
telefon: +48 58 523 63 26
e-mail: bartlomiej.tomiczek@biotech.ug.edu.pl

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 1. Wrzesień 2022 - 08:45; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: czwartek, 1. Wrzesień 2022 - 08:45; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega