mgr Alicja Kuźniewska, doktorantka w Zakładzie Biologii Komórki i Immunologii nagrodzona

Alicja KuźniewskaW dniach 25-29 września br. w Bernie, w Szwajcarii miała miejsce 18 Międzynarodowa Konferencja  „European Meeting on Complement in Human Diseases”. Jest to wydarzenie cykliczne organizowane co dwa lata przez stowarzyszenie European Complement Network (www.ecomplement.org). W tym roku konferencja skupiła łącznie ponad 400 uczestników z kilkunastu krajów europejskich oraz z USA, Japonii i Australii, w tym naukowców regularnie publikujących w czołowych czasopismach naukowych z dziedziny immunologii.

Jest nam szczególnie miło poinformować, iż wśród grona prelegentów wybranych do wygłoszenia ustnej prezentacji i dodatkowo uhonorowanych przyznaniem nagrody za wartość naukową prezentowanej pracy znalazła się reprezentantka naszego wydziału, mgr Alicja Kuźniewska, doktorantka w Zakładzie Biologii Komórki i Immunologii MWB UG i GUMed. Alicja wygłosiła referat zatytułowany „Functional consequences of missense mutations at position 263 in complement C2 protein”, w którym zaprezentowała wyniki testów funkcjonalnych rekombinowanych wariantów białka C2 oraz, na podstawie modelowania molekularnego, zaproponowała mechanizm powodujący obserwowane zmiany aktywności. Opisywane mutacje zostały zidentyfikowane u pacjentów z rzadkimi chorobami nerek a ich poznanie stanowi ważny krok na drodze do efektywnej terapii celowanej. Mgr Kuźniewska wykonuje swoją pracę doktorską po kierunkiem dr hab. Marcina Okroja, prof. GUMed, a prezentowane badania są efektem współpracy z Pracownią Struktury Biopolimerów MWB UG i GUMed kierowaną przez dr hab. Stanisława Ołdzieja, prof. UG oraz z grupą prof. Santiago Rodriguez de Córdoba z Centrum Badań Chorób Rzadkich w Madrycie.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 1. Wrzesień 2022 - 07:44; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: czwartek, 1. Wrzesień 2022 - 07:51; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega