fbpx nagroda | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

nagroda

Nagrody

 

Minister Zdrowia w dniu 2 listopada br. przyznał nagrody za działalność naukową w roku 2020. W gronie laureatów znalazł się zespół z Instytutu Biotechnologii Medycznej i Onkologii Doświadczalnej GUMed z Zakładu Biologii Komórki i Immunologii w składzie: Mgr Anna Felberg-Miętka, Dr Aleksandra Urban, Dr Grzegorz Stasiłojć oraz dr hab. Marcin Okrój, prof. GUMed. Na wyróżnione przez ministra osiągnięcie składał się cykl czterech publikacji:
 

 

Miło nam poinformować, iż Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wydał decyzję o przyznaniu patentu na wynalazek pt. „Chimeryczne cząsteczki wiruso-podobne eksponujące sekwencje antygenowe wirusa HCV do zastosowania w leczeniu prewencyjnym zakażenia wirusem HCV i/lub HBV”.
Twórcami wynalazku są: Anna Czarnota, Katarzyna Grzyb oraz Krystyna Bieńkowska-Szewczyk.
Zgłaszający: Uniwersytet Gdański.

 

W imieniu naszym jak i redakcji "Dziennika Bałtyckiego" z przyjemnością informujemy o uzyskaniu przez prof. dr hab. Michała Obuchowskiego - Kierownika Zakładu Bakteriologii Molekularnej i dr Andreę Lipińską - Adiunkt w Zakładzie Biologii Molekularnej Wirusów nominacji do nagrody w plebiscycie Nauczyciel Akademicki Roku, która została zgłoszona przez samych studentów!

 

Znamy laureatów konkursu UGrants-first 2 w ramach Programu Małych Grantów – UGrants, realizowanego w ramach Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB). Program ten ma zachęcić badaczy do planowania projektów naukowych i pozyskiwania środków na ich realizację.