fbpx nagroda | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

nagroda

Nagrody

 

Polsko-Amerykańska komisja Fulbrighta opublikowała listę laureatów i laureatek Programu BioLAB 2021-2022. Na roczny staż do jednego z czterech renomowanych ośrodków badawczych w Stanach Zjednoczonych wyjedzie 42 studentów i studentek w tym, aż 2 osoby z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed!

 

 

Mamy ogromną przyjemność pochwalić się, iż wśród laureatów Nagrody Nauczyciela Roku im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza za rok 2020
nagrodę uzyskała nasza dr hab. Sylwia Jafra, prof. UG kierowniczka Zakładu Mikrobiologii Roślin MWB UG i GUMed!

Jafra

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia wystąpienia okolicznościowego Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dra hab. Piotra Stepnowskiego oraz relacji z uroczystości wręczenia pracownikom Medali 50-lecia UG, a także Nagród „Nauczyciel Roku” im. K. C. Mrongowiusza i Nagród naukowych Rektora UG im. Prof. K. Taylora za 2020 i 2021 rok.

 

 

Rada NCN nominowała Panią prof. Ewę Łojkowską do AcademiaNet - European Database of Outstanding Women Academic. Portal jest prowadzony przez Swiss National Science Foundation.

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dwóch magistrantów Zakładu Badania Związków Biologicznie Czynnych otrzymało wyróżnienia JM Rektora UG za osiągnięcia naukowe dla najlepszych studentów Uniwersytetu Gdańskiego:

 
dr Aleksandra Markiewicz z zespołu dr hab. Anny Żaczek prof. GUMed z Zakładu Onkologii Translacyjnej MWB UG i GUMed otrzymała nagrodę Komitetu Biotechnologii PAN im. Prof. Wacława Szybalskiego za najlepszą pracę naukową, opublikowaną w roku 2019!
 

 

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA), decyzją uchwały z dnia 3 grudnia 2020 r. przyznało kierunkowi studiów Biotechnologia, prowadzonemu na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed, Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii "Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu" na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. 

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało na ręce prof. dr hab. Krzysztofa Bielawskiego, prorektora ds. rozwoju i współpracy z gospodarką, obecnie pełniącego obowiązki Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, informację o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 4 mln zł na adaptację infrastruktury Uniwersytetu Gdańskiego na potrzeby utworzenia laboratorium BSL 3+.

 

Z przyjemnością informujemy, iż Laboratorium Badawczo-Rozwojowe Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, kierowane przez prof. dr hab. Ewę Łojkowską, otrzymało w dniu 20 października 2020 r. Certyfikat Akredytacji nr AB1760 przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji.