fbpx nagroda | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

nagroda | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Nagrody

.
 
 W ogłoszonym przez CTT UG Konkursie w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 2.0
 
ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (POIR 2014-2020)
 
.

Z przyjemnością informuję, iż w roku akademickim 2019/20120

Fundacja Profesora Wacława Szybalskiego wraz z Rektorem Uniwersytetu Gdańskiego

przyznała 3 studentom biotechnologii z  Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie

stypendia na 3-miesięczne staże w UG.


.

GUMed

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) 
został wybrany
 do elitarnego grona 10 najlepszych polskich uczelni wyróżnionych w prestiżowym konkursie
„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

GUMed

DGo

Dr hab. Danuta Gutowska-Owsiak jest drugą autorką opublikowanego na łamach czasopisma Science Translational Medicine artykułu: “Proof-of-concept clinical trial of etokimab shows a key role for IL-33 in atopic dermatitis pathogenesis. Praca opisuje pierwsze użycie nowego leku biologicznego, etokimabu, u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry (AZS) oraz mechanizm jego działania.

RC
Z przyjemnością informujemy, że Rada Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz J. William Fulbright Foreign Scholarship Board zadecydowały o przyznaniu dr hab. Robertowi Czajkowskiemu, prof. UG stypendium Fulbright STEM Impact Award 2019!
 
MSZ

Dr hab. Michał R. Szymański otrzymał prestiżowy grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych w wysokości 1.5 mln euro. Badania prowadzone w ramach grantu pozwolą na zrozumienie fundamentalnych zasad naprawy ludzkiego mitochondrialnego DNA, co w przyszłości może przyczynić się do zrozumienia podstaw szeroko pojętych chorób mitochondrialnych.

DGO

One Hd/ archiwum FNPFinansowanie, w kwocie ponad 900 000 złotych, zostało przyznane w ramach wewnętrznego konkursu dla zwycięzców realizujących grant FIRST Team.

nagroda

Nagroda zespołowa I stopnia Rektora UG za opracowanie nowego, nowatorskiego Programu Kształcenia na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii. Zespół ten składa się z dr hab. Sylwia Jafra, prof. UG, dr hab. Stanisław Ołdziej, prof. UG, dr hab. Robert Czajkowski, prof. UG, dr Andrea Lipińska, dr Wioletta Żmudzińska, dr Katarzyna Węgrzyn. 

.

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego ogłosiło wyniki konkursu pt: "w drodze na EUROBIOTECH 2019"

Na MWB UG i GUMed mamy trzech laureatów:

1. dr hab. Robert Czajkowski, prof. UG

.

AD
Postanowieniem Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku
 
LAUREATEM Konkursu o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2018 r.
 
w kategorii nauk biologicznych i rolniczych został:
 

 

Strony

Subskrybuj RSS - nagroda