Wybory do Senatu UG oraz do Kolegium Elektorów UG - nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku innym niż prof. lub prof. uczelni

OGŁOSZENIE WYBORCZE

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
ogłasza wybory do
SENATU UG

oraz wybory do KOLEGIUM ELEKTORÓW UG
na okres kadencji 2024-2028

 

w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych
na stanowisku innym niż profesora lub profesora uczelni

 

Zgłaszanie kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie oświadczenia kandydata na członka Senatu albo elektora i przekazanie go do Dziekanatu Wydziału Biotechnologii lub Biura Dziekana Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
 do dnia 14.06.2024

 

Głosowanie odbędzie się w aplikacji MS Teams z wykorzystaniem MS Forms

w dniu 18.06.2024  w godz. 10:00-12:00.

 

Link z zaproszeniem do Zespołu oraz informacje o kandydatach będą dostępne dla osób uprawnionych do głosowania po zalogowaniu się do aplikacji MS Teams (w ramach indywidualnego, imiennego konta pracowniczego w usłudze Office 365); oddawanie głosów będzie możliwe tylko z poziomu aplikacji MS Teams.

Jeżeli w głosowaniu w powyższym terminie weźmie udział mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, 18.06.2024 odbędzie się głosowanie w drugim terminie w godz. 13:00-15:00 – w takim samym trybie i formie jak głosowanie w pierwszym terminie. Dla dokonania wyboru w drugim terminie nie jest wymagane kworum 50% uprawnionych do głosowania. Głosy oddane w pierwszym terminie nie zostaną jednak uwzględnione przy obliczaniu głosów i ustalaniu wyniku wyborów przeprowadzonych w drugim terminie.

 

Przewodniczący Wydziałowej  Komisji Wyborczej
MWB UG i GUMed
dr Łukasz Rąbalski

 

Załącznik
Załącznik Rozmiar
Oświadczenie kandydata Senat 15.33 KB
Oświadczenie kandydata KEUG 15.78 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 11. Czerwiec 2024 - 12:30; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: wtorek, 18. Czerwiec 2024 - 11:27; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega