dr Piotr Karaś i dr Gabriela Brzuska laureatami nagrody Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców

Już po raz dziewiąty przyznano nagrody i wyróżnienia w konkursie o Nagrodę Naukową Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców. Zgodnie z postanowieniem Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku, a następnie z decyzją Prezesa PAN, na podstawie rekomendacji Komisji oceniających zgłoszone prace, laureatami oraz wyróżnionymi w Konkursie o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2023 r. zostają:

 

  • w zakresie nauk biologicznych i rolniczych:

    dr Piotr Karaś - Nagroda za publikację:

    Evolution towards simplicity in bacterial small heat shock protein system. eLife 2023, 12: RP89813 (doi: 10.7554/eLife.89813)

Publikacja zawiera tezy rozprawy doktorskiej Piotra Karasia i jest efektem współpracy między Pracownią Biochemii Białek i Pracownią Biochemii Ewolucyjnej. W pracy dr Karaś  rekonstruował historię ewolucyjną małego białka szoku cieplnego IbpA w Erwiniaceae, pokazując, w jaki sposób nabyło ono, po utracie współpracującego z nim białka IbpB, zdolności do efektywnego, samodzielnego wspomagania reaktywacji zagregowanych substratów przez białka opiekuńcze systemu Hsp70. Wykazał, iż kluczową rolę odegrały dwie substytucje zlokalizowane w domenie α – krystalinowej białka IbpA, powodujące osłabienie oddziaływania między tą domeną, a rejonem końca karboksylowego sąsiedniej cząsteczki białka, jak i osłabienie wiązania domeny α - krystalinowej do zagregowanego substratu. Osłabienie tych oddziaływań umożliwia rozpoczęcie reaktywacji zagregowanych substratów przez białka opiekuńcze systemu Hsp70 co przed zmianami wymagało obecności białka IbpB.

 

  • w zakresie nauk medycznych:

    dr Gabriela Brzuska Wyróżnienie za publikację:

    Influence of Dosing Regimen and Adjuvant Type on the Immunogenicity of Novel Recombinant Zika Virus-Like Particles. Microbiology Spectrum 2023, 11(1):e02885-22 (doi: 10.1128/spectrum.02885-22)

 

Laureatowi oraz wyróżnionej składamy wyrazy uznania oraz serdeczne gratulacje!

14 czerwca 2024 r. (piątek), godz. 13.00 odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów Laureatom i Wyróżnionym w Konkursie o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2023 r. w siedzibie Oddziału PAN w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 31, 80-286 Gdańsk - Wrzeszcz W programie uroczystości: wystąpienia Laureatów Konkursu: prezentacje nagrodzonych publikacji i osiągnięć badawczych 

Wyniki na stronie Oddziału PAN w Gdańsku

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 11. Czerwiec 2024 - 10:30; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: wtorek, 11. Czerwiec 2024 - 10:44; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega