NCN Maestro - konsorcjum z Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

Jest nam miło poinformować, że w dniu 7 czerwca br. Narodowe Centrum Nauki (NCN) podjęło decyzję o przyznaniu finansowania projektów znajdujących się na listach rezerwowych w poprzednich edycjach konkursów. Jednym nich jest projekt NCN Maestro, w którym Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed pełni rolę konsorcjanta, a partnerem wiodącym jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie.

Projekt zatytułowany „Poszukiwanie nowych czynników odpowiedzialnych za regulację odpowiedzi przeciwnowotworowej układu odpornościowego” ma na celu lepsze zrozumienie organizacji i regulacji odpowiedzi przeciwnowotworowej, a w szczególności zależności zachodzących pomiędzy dwoma mechanizmami działania przeciwciał antynowotworowych: cytotoksycznością komórkową zależną od przeciwciał (ADCC) oraz aktywacją układu dopełniacza. Tym ostatnim aspektem zajmie się zespół badawczy kierowany przez prof. dr hab. Marcina Okroja z MWB, natomiast kierownikiem projektu jest dr hab. Magdalena Winiarska z IMDiK PAN. Całkowity budżet projektu opiewa na kwotę 5 750 800 złotych, a zakładany czas realizacji badań wynosi 5 lat.

Lista projektów na stronie NCN

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 10. Czerwiec 2024 - 12:07; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: poniedziałek, 10. Czerwiec 2024 - 12:24; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega