Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej - mgr Katarzyna Dziubek

Przewodniczący Rady Dyscypliny Biotechnologia oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Biotechnologia Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 14 czerwca 2024 roku (piątek), godz. 14:30 w Auli 042b - Instytut Biotechnologii UG przy ul. Abrahama 58 w Gdańsku, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr Katarzyny Dziubek 

na temat:

„Dissecting the mechanism and functional landscape of cancer PD1 signalling in osteosarcoma.”
(„Analiza mechanizmu sygnalizacji oraz funkcji receptora PD1 w kostniakomięsaku.”).

 

Promotor:    
dr Theodore Hupp, prof. UG, International Centre for Cancer Vaccine Science University of Gdańsk

Promotor pomocniczy:
dr Sachin Kote, International Centre for Cancer Vaccine Science University of Gdańsk

Recenzenci:

prof. David Saliba - Faculty of Health Sciences, Università di Malta
dr Amy K. LeBlanc, D.V.M. - Center for Cancer Research, National Cancer Institute, National Institutes of Health
prof. Vilma Yuzbasiyan-Gurkan - Department of Microbiology & Molecular Genetics within the College of Natural Science, Michigan State University

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Rozprawę, streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej.

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Abrahama 58, w Auli 042b w budynku Instytutu Biotechnologii UG, natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację.

 

Transmisja online

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 7. Czerwiec 2024 - 10:50; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: wtorek, 11. Czerwiec 2024 - 09:49; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega