Dr hab. Sylwia Jafra, prof. UG otrzymała tytuł profesora

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że postanowieniem z dnia 29.02.2024 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie biotechnologia dr hab. Sylwii Jafra, kierownikowi Zakładu Mikrobiologii Roślin naszego Wydziału.

AŻ

Prof. dr hab. Sylwia Jafra ukończyła studia magisterskie na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii (WBGiO) Uniwersytetu Gdańskiego. Po czym rozpoczęła studia doktoranckie w ramach Środowiskowego Studium Doktoranckiego przy WBGiO UG i GUMed. W roku 1999 obroniła pracę doktorską na WBGiO UG i GUMed. W trakcie realizacji projektu doktorskiego odbyła liczne staże naukowe w Laboratoire de Genetique Moleculaire des Microorganismes, INSA de Lyon (obecnie Microbiologie, Adaptation et Pathogene, Laboratoire MAP UMR5240), we Francji, z którym efektywnie współpracuje do chwili obecnej. Od czerwca 1999 pracuje na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed, najpierw w Pracowni Fitopatologii na etacie młodszego specjalisty, a następnie na etacie adiunkta. W latach 2001-2003 odbyła długoterminowy staż naukowy w ramach prestiżowego stypendium Unii Europejskiej: Marie Curie Individual Fellowship (MCIF) w instytucie Plant Research International (obecnie Wageningen University and Research Center) w Wageningen w Niderlandach. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 2011 roku. Od 2013 jest kierownikiem, najpierw Pracowni Biologicznej Ochrony Roślin, a następnie Zakładu Mikrobiologii Roślin. W latach 2012-2016 i 2016-2020 sprawowała funkcję Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia MWB UG i GUMed.

Dwukrotnie uzyskała nagrodę Uniwersytetu Gdańskiego im. Krzysztofa C. Mrongowiusza dla Nauczycieli Roku (2012, 2020). Co warto podkreślić jest do tej pory jedynym nauczycielem akademickim zatrudnionym na Uniwersytecie Gdańskim, który otrzymał tę nagrodę dwukrotnie.

Swoje badania prof. Sylwia Jafra skupia na zrozumieniu interakcji roślin i bakterii je kolonizujących, ze szczególnym uwzględnieniem bakterii dobroczynnych dla roślin. Szczegółowe cele badawcze dotyczą poznania mechanizmów molekularnych zaangażowanych w interakcje roślina-bakteria; poznanie molekularnych podstaw tworzenia biofilmu na powierzchniach biotycznych i abiotycznych przez bakterie dobroczynne dla roślin oraz bakteryjnej komunikacji pomiędzy komórkami populacji (mechanizm quorum sensing).

Prof. dr hab. Sylwia Jafra pełniła rolę kierownika i wykonawcy kilkunastu projektów badawczych, w tym 2 finansowanych przez Komisję Europejską (Marie Curie Individual Fellowship i - European Reintegration Grant w ramach akcji Marie Curie Komisji Europejskiej). W swoim zespole naukowym stosuje nowoczesne techniki badawcze z zakresu mikrobiologii, biologii molekularnej bakterii, inżynierii genetycznej i biochemii. Jest autorką/współautorką ponad 45 publikacji w czasopismach międzynarodowych, o sumarycznej punktacji MNiSW wynoszącej prawie trzy tysiące. Jest także współautorem trzech patentów. Odbyła też liczne staże naukowe, wykłady na zaproszenie oraz szkolenia z zakresu tutoringu akademickiego.

Obecnie jest członkiem Rady Programowej Kierunku Biotechnologia oraz zespołu ds. Nagrody im. Krzysztofa C. Mrongowiusza dla Nauczycieli Roku przyznawanej nauczycielom akademickim Uniwersytetu Gdańskiego. Jest także absolwentką studiów podyplomowych italianistycznych prowadzonych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 14. Marzec 2024 - 08:02; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: czwartek, 14. Marzec 2024 - 08:04; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega