Publikacja zespołu Zakładu Biologii Molekularnej Wirusów w prestiżowym PNAS

Z przyjemnością informujemy, że artykuł pod tytułem „The herpesvirus UL49.5 protein hijacks a cellular C-degron pathway to drive TAP transporter degradation” (doi: 10.1073/pnas.2309841121) został opublikowany w prestiżowym czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) - współczynnik wpływu wynoszący 11,1 i 200 punktów według listy Ministerstwa Nauki. Publikacja jest efektem współpracy między zespołem dr Andrei Lipińskiej z Zakładu Biologii Molekularnej Wirusów naszego Wydziału oraz zespołami prof. Rona Kopito z Stanford University i dr hab. Romana Szczęsnego z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk.

Pierwszym autorem pracy jest dr Magda Wąchalska. Autorami korespondencyjnymi są dr Andrea Lipińska i prof. Ron Kopito. Współautorami są dr Małgorzata Graul, mgr Michalina Foltyńska i prof. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk, kierownik Zakładu Biologii Molekularnej Wirusów.

Plakat

W pracy autorzy wyjaśnili unikalny molekularny mechanizm degradacji transportera TAP szlaku prezentacji antygenów indukowanej przez wirusowe białko UL49.5 BoHV-1. Wykorzystując dwa wysokoprzepustowe badania przesiewowe (tzw. „screeny”: oparty na metodzie siRNA i metodzie CRISPR/Cas9) zidentyfikowali komponenty komórkowego szlaku C-degronów (m.in., białko KLHDC3 i ligazę ubikwityny CRL2), które UL49.5 „wykrada”, aby usuwać zahamowany TAP. Wyniki te dostarczają nowych informacji na temat mechanizmów ucieczki immunologicznej herpeswirusów oraz działania szlaków degronowych ludzkich komórek.

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 6. Marzec 2024 - 07:16; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: środa, 6. Marzec 2024 - 08:19; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega