mgr Weronika Babińska-Wensierska laureatką Univentum Labs Ideas – Young Fahrenheit

W imieniu Kapituły Konkursu Young Fahrenheit mamy przyjemność ogłosić, iż nagrodę za trzecie miejsce w danym konkursie otrzymała mgr Weronika Babińska-Wensierska pracująca w zespole Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowego, doktorantka Zakładu Ochrony i Biotechnologii Roślin. Jej badania dotyczą problemu rosnącej oporności na antybiotyki wśród zjadliwych patogenów ludzkich oraz sposobów ograniczenia tego zjawiska.

Zdjęcie- Rosnąca oporność na antybiotyki wśród zjadliwych patogenów ludzkich jest jednym z najbardziej niepokojących zagrożeń dla współczesnej medycyny. - powiedziała mgr Weronika Babińska-Wensierska na temat swojego projektu. W związku z tym wraz z zespołem Prof. Pawła Pohla z Politechniki Wrocławskiej pojęliśmy się opracowania metody rozkładu antybiotyków z roztworów wodnych z zastosowaniem zimnej plazmy atmosferycznej, generowanego pod ciśnieniem atmosferycznym w kontakcie z cieczą, w formie modulowanego za pomocą częstotliwości radiowej wyładowania jarzeniowego (pm-rf-APGD, ang. pulse-modulated radio-frequency atmospheric pressure glow discharge) lub wyładowania barierowego (DBD, ang. dielectric barrier discharge), w przepływowym jednostożkowym ołówku plazmowym lub pięciostożkowej szczotce plazmowej. Szeroko zakrojone badania chemiczne i biologiczne potwierdziły wysoką skuteczność i wydajność pro-ekologicznego układu reakcyjno-wyładowczego  przewidzianego do degradacji antybiotyków a zaproponowany wynalazek ma duży potencjał do zastosowania w rutynowych procesach dekontaminacyjnych w nowoczesnych oczyszczalniach ścieków.

Serdecznie gratulujemy! 

Adresatami konkursu byli młodzi pracownicy i doktoranci Uniwersytetu, których badania mają potencjał komercjalizacyjny. Głównym celem konkursu, organizowanego przez Univentum Labs we współpracy z Centrum Transferu Technologii UG jest z jednej strony promocja ciekawych badań prowadzonych na naszej uczelni, a z drugiej zidentyfikowanie osób oraz zespołów, które realizują prace B+R o potencjale rynkowym. 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 25. Styczeń 2024 - 11:07; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: piątek, 26. Styczeń 2024 - 07:33; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega