Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej - mgr Weronika Babińska-Wensierska

Przewodniczący Rady Dyscypliny Biotechnologia oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Biotechnologia Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 26 stycznia 2024 roku (piątek), godz. 12:00 w Gdańsku przy Auli 042b w budynku Instytutu Biotechnologii UG w Gdańsku przy ul. Abrahama 58, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr Weroniki Babińskiej-Wensierskiej

na temat:

„Characterisation of the Pectobacterium aquaticum isolated from Polish water in addition to studying the selected virulence and environmental factors important for development of potato blackleg and soft rot diseases”,
(„Pectobacterium aquaticum wyizolowanego z polskich wód oraz zbadanie wybranych czynników bakteryjnych i środowiskowych istotnych dla rozwoju czarnej nóżki i mokrej zgnilizny na ziemniaku”). 

 

Promotor:    
prof. dr hab. Ewa Łojkowska, Zakład Ochrony i Biotechnologii Roślin, MWB UG i GUMed

Promotor pomocniczy:    
dr Agata Motyka-Pomagruk, Zakład Ochrony i Biotechnologii Roślin, MWB UG i GUMed

Recenzenci:
prof. dr hab. Monika Janczarek - Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Magdalena Ewa Żuk, prof. UWR - Zakład Biochemii Genetycznej, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Magdalena Frąc - Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Rozprawę, streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej.

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Abrahama 58, w Auli 042b w budynku Instytutu Biotechnologii UG, natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację.

 

Transmisja online

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 22. Styczeń 2024 - 08:56; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: poniedziałek, 22. Styczeń 2024 - 08:56; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega