Laureaci konkursu UGrants z MWB

Mamy przyjemność, ogłosić wygranych konkursu programu małych grantów - UGrants z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.

Program małych grantów - UGrants realizowany jest w ramach Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB) w Uniwersytecie Gdańskim. W ramach programu ustanowiono cztery konkursy dedykowane doktorantom i nauczycielom akademickim w zależności od stopnia zaawansowania kariery naukowej. Program umożliwia otrzymanie dofinansowania badań wstępnych i działań przygotowawczych zmierzających do zaplanowania projektu badawczego i zdobycia środków na jego realizację.Logo

Laureaci konkursu UGrants – start 4

  • dr Sylwia Klińska-Bąchor
  • dr Beata Walter
  • mgr Beata Kruszewska-Naczk
  • mgr Filip Kuś
  • mgr Inez Mruk

Laureaci konkursu UGrants – advanced 4

  • dr Andrea Lipińska

Serdecznie gratulujemy!

 

  • UGrants-start – wsparcie doktorantów szkół doktorskich oraz młodych naukowców w publikowaniu w prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach naukowych. Laureat otrzyma grant w wysokości nie wyższej niż 15 000 zł (możliwe zwiększenie do kwoty 20 000 zł). Warunkiem rozliczenia udziału w konkursie jest przekazanie manuskryptu publikacji do redakcji czasopisma naukowego lub wydawnictwa z aktualnie obowiązującego wykazu ministerstwa właściwego ds. nauki.
  • UGrants-advanced – wsparcie naukowców w zwiększeniu efektywności pozyskiwania grantów europejskich, w tym grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) oraz w publikowaniu w najbardziej prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach. Laureat otrzyma grant w wysokości nie wyższej niż 30 000 zł. Warunkiem rozliczenia udziału w konkursie jest złożenie aplikacji grantowej w ramach programu europejskiego oraz przekazanie manuskryptu publikacji do redakcji czasopisma naukowego lub wydawnictwa z aktualnie obowiązującego wykazu ministerstwa właściwego ds. nauki za 140, 200 lub 300 pkt.

Strona konkursu

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 19. Styczeń 2024 - 06:48; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: piątek, 19. Styczeń 2024 - 07:18; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega