Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej - mgr Milena Stolarska

Przewodniczący Rady Dyscypliny Biotechnologia oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Biotechnologia Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 19 stycznia 2024 roku (piątek), godz. 10:30 w Gdańsku przy Auli 042b w budynku Instytutu Biotechnologii UG w Gdańsku przy ul. Abrahama 58, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr Mileny Stolarskiej

na temat:

„Zastosowanie metod filogenetycznych do badania pochodzenia, funkcji oraz oddziaływań pomiędzy białkami systemów opiekuńczych Hsp70/JDP”,
(„Phylogenetic approach to study the origin, function and interactions between proteins of JDP - Hsp70 systems”). 

 

Promotor:    
prof. dr hab. Jarosław Marszałek, Zakład Biochemii Ewolucyjnej, MWB UG i GUMed

Promotor pomocniczy:    
dr inż. Bartłomiej Tomiczek, Zakład Biochemii Ewolucyjnej, MWB UG i GUMed

Recenzenci:
dr hab. Katarzyna Tomala - Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Paweł Golik - Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Szymon Kaczanowski - Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Rozprawę, streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej.

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Abrahama 58, w Auli 042b w budynku Instytutu Biotechnologii UG, natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację.

 

Transmisja online

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 15. Styczeń 2024 - 06:33; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: środa, 17. Styczeń 2024 - 12:34; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega