Konkurs na stanowisko doktoranta w Zakładzie Fotobiologii i Diagnostyki Molekularnej

KONKURS NA STANOWISKO DOKTORANTA

W RAMACH PROJEKTU NCN SONATA
„Ocena ryzyka wystąpienia tolerancji, oporności i koselekcji pod wpływem różnych warunków stresowych u Escherichia coli.”

kierownik projektu dr Aleksandra Rapacka-Zdończyk

Zakład Fotobiologii i Diagnostyki Molekularnej na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego


Oczekiwania wobec Kandydatów:

  1. Tytuł magistra biotechnologii, biologii lub kierunków pokrewnych.
  2. W chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie Kandydat będzie doktorantem Szkoły Doktorskiej.
  3. Kandydat musi spełniać wymogi określone w REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUKI, wprowadzonym uchwałą Rady NCN 25/2019 z dnia 14 marca 2019r.
  4. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Opis zadań:

Doktorant będzie przeprowadzał badania dotyczące identyfikacji genów i białek biorących udział w odpowiedzi na wybrane czynniki stresowe (przeciwdrobnoustrojowa inaktywacja fotodynamiczna (aPDI), inaktywacja sonofotodynamiczna (SPDI), promieniowanie UV) poprzez badania przesiewowe kolekcji mutantów KEIO. Doktorant będzie zobowiązany również do regularnego opracowywania i prezentowania uzyskanych wyników na spotkaniach zespołu badawczego.

Warunki zatrudnienia:

Czas trwania kontraktu: 36 miesięcy
Data rozpoczęcia pracy: 19.02.2024
Kwota stypendium: 5000 zł/miesiąc

Termin składania ofert: 15.01.2024, 12:00

Forma składania ofert: na adres mailowy z dopiskiem w tytule „konkurs Sonata 18”

Dodatkowe informacje:

W wyznaczonym terminie proszę przesłać na adres aleksandra.rapacka-zdonczyk@ug.edu.pl, lub dostarczyć na adres Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Abrahama 58, 80-307 Gdańsk, Zakład Fotobiologii i Diagnostyki Molekularnej, pok. 102 następujące dokumenty:

  1. CV uwzględniające ww. oczekiwania (dotychczasowe osiągnięcia naukowe, w tym ew. publikacje, nagrody i wyróżnienia, uczestnictwo w konferencjach, stażach krajowych, zagranicznych itp.)
  2. Dokument potwierdzający status doktoranta lub (odpowiednio) oświadczenie o zamiarze ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie, rozpoczynające się od 19 lutego 2024 r.

Ocena kompetencji i dorobku kandydatów zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami opisanymi w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUKI, wprowadzonym uchwałą Rady NCN 25/2019 z dnia 14 marca 2019r.

Wybrane osoby zostaną indywidualnie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”

Ewentualne zapytania należy wysyłać na adres: aleksandra.rapacka-zdonczyk@ug.edu.pl

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 13. Grudzień 2023 - 12:27; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: środa, 13. Grudzień 2023 - 12:28; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega