Oferta pracy: Adiunkt w Zakładzie Biologii Molekularnej

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Zakład Biologii Molekularnej , Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Uniwersytet Gdański

Link do strony www jednostki: https://biotech.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/zespoly_badawcze/pracownia_biologii_molekularnej

Nazwa stanowiska: adiunkt


Wymagania:

 1. Doktorat z biologii molekularnej, biotechnologii, biochemii, biologii lub mikrobiologii, lub dyscyplin pokrewnych.
 2. Praktyczna znajomość technik stosowanych w biologii molekularnej, biochemii, biofizyki oraz mikrobiologii. Doświadczenie potwierdzone publikacjami w izolacji białek i kwasów nukleinowych oraz stosowaniu technik pozwalających analizowanie oddziaływań bimolekularnych białek i DNA.
 3. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 4. Zainteresowanie pracą badawczą, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 5. Doświadczenie w pracy z wykorzystaniem technik SPR, BLI , MST, AFM, mikroskopii fluorescencyjnej, metod bio-informatycznych oraz metod biologii strukturalnej będzie dodatkowym atutem

 

Opis zadań:

Praca w ramach projektu OPUS 22 pt. "Polifosforan i DNA jako rusztowania dla białek podczas stresu i w normalnych warunkach wzrostu"

 • Realizacja zadań badawczych w ramach projektu
 • Sporządzanie raportów, prezentowanie uzyskanych wyników, przygotowywanie manuskryptów publikacji naukowych
 • Nadzór nad pracą eksperymentalną doktorantów oraz magistrantów
 • Uczestnictwo w planowaniu badań i analizie danych.
 • Współpraca z członkami zespołu.
 • Aktywny udział w seminariach grupy badawczej, seminariach wydziałowych i konferencjach naukowych.

 

Typ konkursu NCN: OPUS 22 – NZ
Termin składania ofert: 17 grudzień 2023, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia: Umowa o pracę, pełen etat.

 

Okres zatrudnienia :

01.02.2024-31.01.2025 (12 miesięcy z możliwością przedłużenia do max. 30 miesiące)

Planowane wynagrodzenie miesięczne:

10 000 PLN (brutto-brutto)

 

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

a. CV uwzględniające wyżej wymienione oczekiwania (dotychczasowe osiągnięcia naukowe, w tym lista. publikacji, nagrody i wyróżnienia, uczestnictwo w konferencjach i stażach, itp.);
b. dokument potwierdzający posiadanie stopnia doktora ewentualnie informacja o terminie uzyskania stopnia doktora (dyplom doktorski niezbędny w momencie zatrudnienia)
c. Jeden list z referencjami (preferowany od promotora rozprawy doktorskiej) oraz nazwiska i emaile dwóch pracowników nauki mogących wystawić referencje na życzenie komisji
d. list motywacyjny

 

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”

Oferty prosimy składać elektronicznie do dnia 17.12.2023 r. na adres: team_konieczny@ug.edu.pl, podając w tytule wiadomości „OPUS 22”.

Wybrani kandydaci, spełniający wymogi formalne oraz wymagania projektu, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przesłane zaproszonym kandydatom pocztą elektroniczną.

Kandydata wyłoni Komisja Konkursowa, której będzie przewodniczył kierownik projektu prof. dr hab. Igor Konieczny

Zasady konkursu określa załącznik do uchwały Rady NCN nr 79/2021 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych.

 

Ewentualne pytania proszę kierować do:

Prof. dr hab. Igor Konieczny

telefon: +48 58 523 63 65

e-mail: igor.konieczny@ug.edu.pl

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 14. Listopad 2023 - 12:50; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: wtorek, 14. Listopad 2023 - 12:51; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega