Konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Szczepionek Rekombinowanych

Konkurs
NA STANOWISKO ADIUNKTA

w ramach projektu „Development of novel mRNA/VLP-based vaccines against emerging zoonotic viral diseases”, finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych (nr 2021/ABM/05/00001-00) w ramach Konkursu: Rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA

w Zakładzie Szczepionek Rekombinowanych

na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (MWB UG i GUMed)


Wymagania:

1. Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk biologicznych, biochemicznych, biotechnologicznych lub kierunków pokrewnych.
2. Doświadczenie w hodowli komórek owadów i ssaków oraz praktyczna znajomość technik wirusologicznych, diagnostycznych, biochemicznych oraz technik biologii molekularnej.
3. Umiejętność pracy z wirusami w laboratoriach o wysokim poziomie bezpieczeństwa.
4. Doświadczenie w uzyskiwaniu i oczyszczaniu cząstek wirusopodobnych (VLPs) w systemie ssaczym.
5. Doświadczenie w realizacji grantów naukowo-badawczych.
6. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (warunek niezbędny).
7. Zainteresowanie pracą badawczą, komunikatywność, niezależność, motywacja i umiejętność pracy w zespole.

Praca w ramach projektu będzie polegała m.in. na:

1. Optymalizacja konstrukcji i produkcji cząstek wirusopodobnych (VLPs) w różnych systemach ekspresji.
2. Optymalizacja metod oczyszczania cząstek wirusopodobnych (VLPs).
3. Opracowanie metod upakowania stabilnego mRNA w cząsteczkach wirusopodobnych.
4. Praca analiza jakościowa preparatów
5. Analiza materiału po szczepieniu zwierząt (Western blot, ELISA, cytometria przepływowa)

Warunki zatrudnienia:

Czas trwania kontraktu: 12 miesięcy
Umowa o pracę 100%
Data rozpoczęcia pracy: czerwiec 2023
Wynagrodzenie:  12 500 zł brutto-brutto/miesiąc

Termin składania ofert: 26.05.2023, godz. 10:00

Forma składania ofert: na adres mailowy boguslaw.szewczyk@biotech.ug.edu.pl z dopiskiem w tytule „Adiunkt konkurs ABM”

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

  1. CV uwzględniające wyżej wymienione oczekiwania.
  2. Dokument potwierdzający stopień naukowy doktora.

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”.

 Wybrani kandydaci, spełniający wymogi formalne oraz wymagania projektu, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przesłane zaproszonym kandydatom pocztą elektroniczną.

 

Ewentualne pytania proszę kierować do:

prof. dr hab. Bogusław Szewczyk
Telefon: +48 58 523 63 83
e-mail: bogusław.szewczyk@biotech.ug.edu.pl

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 19. Maj 2023 - 09:54; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: piątek, 19. Maj 2023 - 09:55; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega