Rekrutacja: Postdoc - Zakład Biochemii Białek

Rekrutacja : Postdoc

Wymagania

 1. Doktorat z biochemii lub biologii lub mikrobiologii
 2. Praktyczna znajomość technik stosowanych w biologii molekularnej, biochemii oraz mikrobiologii. Doświadczenie potwierdzone publikacjami w izolacji aktywnych białek oraz technikach pozwalających analizowanie oddziaływań białko-białko. Doświadczenie w pracy z białkami opiekuńczymi a w szczególności małymi białkami szoku termicznego będzie dodatkowym atutem.
 3. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 4. Zainteresowanie pracą badawczą, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 5. Doświadczenie w pracy technikami  SPR, BLI , MST będzie dodatkowym atutem
   

Praca w ramach projektu OPUS 17

“Dwubiałkowy system małych białek szoku termicznego jako pierwsza linia obrony w odpowiedzi na stres u Enterobacterales”.

 • Badanie mechanizmu działania małych białek szoku termicznego warunkujących tolerancję  na warunki stresowe.
 • Rekonstrukcja sekwencji ancestralnych małych białek szoku termicznego. Klonowanie oraz izolacja produktów zrekonstruowanych genów małych białek szoku termicznego.
 • Porównacie działania systemu dwubiałkowego z działaniem pojedynczego białka szoku termicznego
 • Sporządzanie raportów, prezentowanie uzyskanych wyników, przygotowywanie manuskryptów publikacji naukowych
 • Nadzór nad pracą eksperymentalna doktorantów oraz magistrantów

Okres zatrudnienia :

01.03.2023-30.11.2023 (9 miesiące)

Planowane wynagrodzenie miesięczne :10 000 PLN (brutto-brutto)

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:
a. CV uwzględniające wyżej wymienione oczekiwania (dotychczasowe osiągnięcia naukowe, w tym lista. publikacji, nagrody i wyróżnienia, uczestnictwo w konferencjach i stażach, itp.);
b. dokument potwierdzający posiadanie stopnia doktora ewentualnie informacja o terminie uzyskania stopnia doktora (dyplom doktorski niezbędny w momencie zatrudnienia)
c. Jeden list z referencjami (preferowany od promotora rozprawy doktorskiej) oraz nazwiska i emaile dwóch pracowników nauki mogących wystawić referencje na życzenie komisji
d. list motywacyjny

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”

Oferty prosimy składać elektronicznie do dnia 27.01.2023 r. na adres: krzysztof.liberek@ug.edu.pl, podając w tytule wiadomości „OPUS 17”.

Wybrani kandydaci, spełniający wymogi formalne oraz wymagania projektu, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przesłane zaproszonym kandydatom pocztą elektroniczną.

Kandydata wyłoni komisja konkursowa, której będzie przewodniczył kierownik projektu prof. dr hab. Krzysztof Liberek. Zasady konkursu określa Uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

Ewentualne pytania proszę kierować do:

prof. dr hab. Krzysztofa Liberek
telefon: +48 58 523 63 46
e-mail: krzysztof.liberek@ug.edu.pl

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 4. Styczeń 2023 - 09:56; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: środa, 4. Styczeń 2023 - 09:57; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega