Publikacja dr hab. Marcina Okroja, prof. GUMed w czasopiśmie Autoimmunity Reviews

Jest nam miło poinformować, iż artykuł zatytułowany „Will a hyperactive classical complement pathway exacerbate autoimmune diseases?”, w którym rolę pierwszego oraz korespondującego autora pełni dr hab. Marcin Okrój, prof. GUMed z Zakładu Biologii Komórki i Immunologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, został opublikowany w czasopiśmie Autoimmunity Reviews plasującym się w pierwszym decylu rankingu JCR (IF=17.39).

Publikacja przedstawia czytelnikom nową teorię na temat występowania chorób autoimmunologicznych, które ogółem dotykają około 3-5% ludzkiej populacji. Pacjenci cierpiący na tego typu schorzenia wykazują obecność autoprzeciwciał, tj. przeciwciał wiążących się do struktur własnego organizmu. Tym niemniej, nie jest jasne, dlaczego równie duża liczba ludzi posiada autoprzeciwciała o dokładnie takiej samej specyficzności, jednakże osoby te nie rozwija symptomów choroby. Autorzy proponują, iż wyjaśnieniem tego paradoksu może być niekorzystna kombinacja rzadkich oraz polimorficznych wariantów genów kodujących elementy układu dopełniacza, określanych w literaturze mianem komplotypów. W swoich wcześniejszych pracach autorzy wykazali istnienie nieznanej dotychczas klasy mutacji, tzw. (ang.) gain-of-function, powodujących powstanie hiperaktywnych kompleksów enzymatycznych (konwertaz) odpowiedzialnych za wzmacnianie reakcji cytotoksycznej inicjowanej związaniem się przeciwciał do powierzchni komórki. Mutacje te, pierwotnie zidentyfikowane u pacjentów z glomerulopatiami, nie były dotychczas oznaczane w ramach rutynowej diagnostyki genetycznej a ich odkrycie może okazać się przysłowiowym czubkiem góry lodowej, co sugerują analizy genomowych baz danych. W warunkach fizjologicznych aktywność konwertaz jest ściśle kontrolowana przez sieć endogennych inhibitorów dopełniacza, które chronią przed atakiem układu na elementy własnego organizmu. Pacjent, u którego dochodzi do kumulacji niekorzystnych wariantów genetycznych, nie byłby w stanie zahamować postępu kaskady spowodowanej wiązaniem się autoprzeciwciał. Ostatecznie potwierdzenie tej teorii wymaga dodatkowych, szerokich i kosztownych badań, niemniej otwierałoby nowe możliwości leczenia schorzeń autoimmunologicznych z użyciem terapii celowanej.

Will a hyperactive classical complement pathway exacerbate autoimmune diseases? Okrój Marcin, Rodriguezde de Córdobab Santiago. Autoimmunity Reviews 2023, (doi: 10.1016/j.autrev.2022.103241)

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 7. Grudzień 2022 - 09:00; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: wtorek, 27. Grudzień 2022 - 10:39; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega