Projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki przyznane dla MWB UG i GUMed

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2022 r.

 

 • W konkursie OPUS 23 zespół kierowany przez dr hab. Rafała Sądeja, prof. GUMed Kierownika Zakładu Enzymologii i Onkologii Molekularnej GUMed uzyskał finansowanie w kwocie 1 277 340 zł na realizację projektu badawczego pt.: "Bionanocząsteczki z molekularnym celownikiem jako broń wobec raka piersi". Grant realizowany będzie we współpracy z zespołem prof. Sylwii Rodziewicz-Motowidło (liderem projektu) z Wydziału Chemii UG a całkowita wysokość finansowania to 2 396 080 zł. 

 

 • Również w konkursie OPUS 23 MWB jest konsorcjantem w przyznanym projekcie pt.: ,,Opracowanie nowych procesów wytwarzania oraz sterylizacji funkcjonalnych napojów roślinnych z zastosowaniem technologii zimnej plazmy atmosferycznej" kierowanym przez dr hab. inż. Annę Patrycję Dzimitrowicz z Politechniki Wrocławskiej. Z Uniwersytetu Gdańskiego zaangażowane są dwie jednostki - zespół prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego z Wydziału Chemii oraz zespół prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej Kierownik Zakładu Ochrony i Biotechnologii Roślin oraz Kieronwik Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowego. Projekt uzyskał finansowanie w kwociei1 845 860 zł. 

 

 • W konkursie PRELUDIUM 21 mgr Weronika Aleksandra Babińska doktorantka z Zakładu Ochrony i Biotechnologii Roślin oraz pracownik Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowego uzyskała finansowanie w wysokości 209 960 zł na projekt pt.: "Czy mikrobiom gleby uprawnej wpływa na rozwój chorób czarnej nóżki i mokrej zgnilizny wywoływanych przez bakterie pektynolityczne z rodzaju Dickeya i Pectobacterium?"

 

 • W konkursie POLONEZ BIS 2 na projekt pt.: "Dynamika i ewolucja specyficzności kompleksów toksyna-antytoksyna" finansowanie w kwocie 1 130 821 zł uzyskał dr Grzegorz Jan Grabe.

 

   

  Serdecznie gratulujemy!  

  Pokaż rejestr zmian

  Data publikacji: środa, 7. Grudzień 2022 - 08:05; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: środa, 7. Grudzień 2022 - 12:31; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega