Młodzi badacze z grantami – II edycja konkursu „Młody Twórca Nauki” rozstrzygnięta

Aż trzech doktorantów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed zostało laureatami drugiej edycji konkursu grantowego Młody Twórca Nauki w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. 

 •  lek. Alan Majeranowski - doktorant z Zakładu Biologii Komórki i Immunologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
  "Badanie wpływu jednoczesnego podania CAR-T oraz przeciwciał anty-CD20 suplementowanych wariantem GoF  białka C2 na eliminację komórek nowotworowych in vitro"
   
 • mgr Izabela Żarczyńska - doktorantka z Zakładu Enzymologii i Onkologii Molekularnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
  "FGFR signaling significance in luminal androgen receptor triple negative breast cancer"
   
 • mgr Michał Puchalski - doktorant z Pracowni Struktury Biopolimerów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
  "Charakterystyka peptydomiczna nowotworów ślinianek"

Serdecznie gratulujemy! 

Celem Konkursu jest inicjowanie i rozwój badań naukowych o tematyce badawczej obejmującej trzy Priorytetowe Obszary Badawcze, tj. onkologię, kardiologię i medycynę sercowo-naczyniową oraz biochemię, genetykę i biologię molekularną.

Więcej na stronie GUMed.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 4. Listopad 2022 - 12:28; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: poniedziałek, 7. Listopad 2022 - 06:39; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega