Stypendysta w ramach projektu OPUS 21 w Zakładzie Biochemii Ewolucyjnej

Zakład Biochemii Ewolucyjnej
Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

w ramach kierowanego przez dr inż. Bartłomieja Tomiczka projektu NCN OPUS 21

poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

doktorant (PhD-student)


Wymagania:

- tytuł magistra w dziedzinie biotechnologii lub biologii molekularnej;
- znajomość angielskiego w mowie i piśmie;
- znajomość technik oczyszczania białek, znajomość technik z zakresu biologii molekularnej;
- dociekliwość i chęć rozwiazywania naukowych problemów, kreatywność i umiejętność myślenia analitycznego.

 

Opis zadań:

1. Prowadzenie badań nad ewolucją rodziny białek J z użyciem technik filogenetyki molekularnej.
2. Uczestnictwo w planowaniu badan i analizie danych.
3. Uczestnictwo w pisaniu manuskryptów.
4. Nadzór nad młodszymi naukowcami biorącymi udział w projekcie ( magistrantami, licencjatami ).
5. Aktywny udział w seminariach grupy badawczej, seminariach wydziałowych i konferencjach.

 

Typ konkursu NCN: OPUS
Grupa nauk : NZ
Termin składania ofert: 2022-10-24 23:59
Forma składania ofert: e-mail

 

Warunki zatrudnienia:

Okres umowy : Zatrudnienie nastąpi na podstawie umowy stypendialnej, na okres 38 miesięcy

Stypendium wypłacane będzie zgodnie z Regulaminem Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki oraz zgodnie z zasadami określonymi w przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Rozstrzygnięcia konkursu: Kandydaci spełniający warunki wstępne będą zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną. Proces rekrutacyjny zostanie przeprowadzony zgodnie z „Regulaminem Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki”, określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. (https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf)

 

Stypendystę wyłoni Komisja Stypendialna (powołana przez Rektora UG)

Data rozpoczęcia pracy: listopad 2022

 

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

- CV kandydata oraz krótki list motywacyjny z danymi kontaktowymi w języku angielskim;
- Kopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie potwierdzające obecny status Studenta wraz ze średnią uzyskanych ocen;
- Dane kontaktowe do dwóch referentów mogących przesłać listy rekomendacyjne (od Promotora i/lub Opiekuna bezpośrednio współpracujących z Kandydatem(-tką));

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”

Oferty prosimy składać elektronicznie na adres: bartlomiej.tomiczek@biotech.ug.edu.pl, podając w tytule wiadomości „OPUS 21 doktorant”.

Ewentualne pytania proszę kierować do:

dr inż. Bartłomiej Tomiczek
telefon: +48 58 523 63 26
e-mail: bartlomiej.tomiczek@biotech.ug.edu.pl

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 18. Październik 2022 - 06:52; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: wtorek, 18. Październik 2022 - 06:54; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega