Stypendysta w ramach projektu OPUS 18 w Zakładzie Biochemii Białek

Zakład Biochemii Białek
Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

w ramach kierowanego przez prof. dr hab. Krzysztofa Liberka projektu NCN OPUS 18
„Hsp70 i pomocnicze białka opiekuńcze w odzyskiwaniu białek z agregatów''”

poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

Stypendysta/student


Wymagania:

1. status studenta trzeciego roku studiów licencjackich albo pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii;
2. doświadczenie w pracy laboratoryjnej, znajomość technik stosowanych w biologii molekularnej, biochemii oraz mikrobiologii. Doświadczenie w izolacji aktywnych białek opiekuńczych będzie dodatkowym atutem;
3. znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
4. zainteresowanie pracą badawczą, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

 

Opis zadań:

Praca w ramach projektu OPUS 18 ,,Hsp70 i pomocnicze białka opiekuńcze w odzyskiwaniu białek z agregatów''
• Badanie mechanizmu działania białek J w dezagregacji i ponownym fałdowaniu białek
• Badanie roli czynnika wymiany nukleotydów w dezagregacji i ponownym fałdowaniu białek.
• Hsp70 jako czynnik kontrolujący terapeutyczny potencjał dezagregazy Hsp104
• Sporządzanie raportów, prezentowanie uzyskanych wyników, udział w przygotowaniu manuskryptów publikacji

 

Typ konkursu NCN: OPUS
Grupa nauk : NZ1
Termin składania ofert: 2022-10-24 23:59
Forma składania ofert: e-mail

 

Warunki zatrudnienia:

Okres umowy: Zatrudnienie nastąpi na podstawie umowy stypendialnej, na okres 9 miesięcy

Stypendium wypłacane będzie zgodnie z Regulaminem Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki oraz zgodnie z zasadami określonymi w przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Rozstrzygnięcia konkursu: Kandydaci spełniający warunki wstępne będą zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną. Proces rekrutacyjny zostanie przeprowadzony zgodnie z „Regulaminem Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki”, określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. (https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf)

Stypendystę wyłoni Komisja Stypendialna (powołana przez Rektora UG)

Data rozpoczęcia pracy: listopad 2022

 

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
• CV kandydata zawierające informacje o osiągnieciach i doświadczeniu naukowym (staże, indywidualne pracownie, praktyki) kandydata
• zaświadczenie potwierdzające obecny status Studenta
• krótki list motywacyjny z danymi kontaktowymi
• dane adresowe dotychczasowego opiekuna naukowego bezpośrednio współpracującego z Kandydatem(-tką) w celu uzyskania opinii potwierdzającej wymagane kwalifikacje

 

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”

Oferty prosimy składać elektronicznie na adres: krzysztof.liberek@biotech.ug.edu.pl, podając w tytule wiadomości „OPUS 18”.
Ewentualne pytania proszę kierować do:

prof. dr hab. Krzysztofa Liberka
telefon: +48 58 523 63 46
e-mail: krzysztof.liberek@biotech.ug.edu.pl

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 17. Październik 2022 - 10:50; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: poniedziałek, 17. Październik 2022 - 11:29; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega