Konkurs na stanowisko magistrant w Zakładzie Biologii Molekularnej Wirusów

Zakład Biologii Molekularnej Wirusów
Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

w ramach projektu NCN OPUS 21, kierowanego przez dr Katarzynę Grzyb pt.: „Uniwersalna szczepionka przeciwko wariantom wirusa SARS-CoV-2 oparta na konserwowanych epitopach białka kolca - badanie skuteczności działania szczepionki in vitro oraz in vivo”

poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

Magistrant

 


Wymagania:

 • ukończone studia pierwszego stopnia w dziedzinie biotechnologii lub biologii,
 • bardzo dobra znajomość angielskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość technik stosowanych w biologii molekularnej i biochemii,
 • duża motywacja do pracy w dziedzinie projektowania szczepionek, immunologii i wirusologii.

Opis zadań:

 • prowadzenie badań nad uniwersalną szczepionką przeciwko SARS-CoV-2,
 • uczestnictwo w planowaniu i wykonywaniu doświadczeń oraz analizie danych.

Termin składania ofert: 2022-10-21 23:59
Forma składania ofert: e-mail (katarzyna.grzyb@ug.edu.pl)

Aplikacja powinna zawierać (format PDF):

 • Curriculum Vitae (CV) zawierające opis doświadczenia naukowego.
 • List motywacyjny.
 • List rekomendacyjny od poprzedniego opiekuna naukowego.
 • Podpisane przez Kandydata oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”.

Dodatkowe informacje:

 • Stypendystę wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Zasady zatrudnienia określa Uchwała Rady NCN nr 95/2020 z dnia 14 września 2020 r.
 • W trakcie postępowania konkursowego wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
 • W razie pytań prosimy o kontakt e-mail z dr Katarzyną Grzyb (katarzyna.grzyb@ug.edu.pl)
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 21. Wrzesień 2022 - 07:42; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: wtorek, 18. Październik 2022 - 07:48; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega