Stypendium doktoranckie w Zakładzie Biologii Molekularnej Wirusów

English version

Zakład Biologii Molekularnej Wirusów
Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

w ramach projektu NCN OPUS 21 kierowanego przez dr Katarzynę Grzyb
pt.: „Uniwersalna szczepionka przeciwko wariantom wirusa SARS-CoV-2 oparta na konserwowanych epitopach białka kolca - badanie skuteczności działania szczepionki in vitro oraz in vivo” 

poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

Doktorant

 


Oczekiwania wobec Kandydatów:

 1. Tytuł magistra biologii, biotechnologii, biochemii, biologii molekularnej lub z dziedziny pokrewnej.
 2. Doświadczenie w zakresie technik stosowanych w biologii molekularnej, biochemii i immunologii (dodatkowymi atutami będzie doświadczenie w produkcji rekombinowanych białek oraz pracy z ludzkimi liniami komórkowymi oraz wirusami).
 3. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 4. Umiejętność publicznej prezentacji swoich osiągnięć.
 5. Zdolność do samodzielnego planowania i wykonywania doświadczeń.
 6. Umiejętność pracy w zespole.
 7. Duża motywacja i zainteresowanie pracą naukową w obszarze projektowania szczepionek, biologii wirusów oraz immunologii.

Opis zadań:

Tematyka pracy obejmować będzie badania nad uniwersalną szczepionką przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 opartą na chimerycznych cząstkach wirusopodobnych (VLPs). Badania prowadzone będą w ramach projektu NCN, OPUS 21. Głównym zadaniem Doktoranta będzie zaprojektowanie i przygotowanie antygenów do szczepień myszy, analiza odpowiedzi immunologicznej w tym ocena właściwości neutralizujących wzbudzonych przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Oferujemy:

 1. Rozpoczęcie kształcenia w Szkole Doktorskiej MWB UG-GUMed.
 2. Umowę o stypendium 5000 zł brutto miesięcznie.
 3. Możliwość rozwoju naukowego oraz wsparcie Zespołu.
 4. Udział w konferencjach międzynarodowych, warsztatach i szkoleniach.
 5. Współpracę z bardzo dobrymi ośrodkami naukowymi w Polsce i w Europie.

Termin składania ofert: 15.11.2022
Forma składania ofert: pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.grzyb@ug.edu.pl z tematem wiadomości – DOKTORANT-NCN
Data rozpoczęcia pracy: jak najszybciej po dokonaniu formalności

Aplikacja powinna zawierać (format PDF):

 • Curriculum Vitae (CV) zawierające opis doświadczenia naukowego (publikacje, certyfikaty, dyplomy, nagrody, staże, kursy itp.)
 • List motywacyjny.
 • Listy rekomendacyjne od poprzednich pracodawców lub opiekunów naukowych.
 • Podpisane przez Kandydata oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”.

Dodatkowe informacje:

 • Stypendystę wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Zasady zatrudnienia określa Uchwała Rady NCN nr 95/2020 z dnia 14 września 2020 r.
 • W trakcie postępowania konkursowego wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
 • Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do możliwości nierozstrzygnięcia konkursu.
 • Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
 • W razie pytań prosimy o kontakt e-mail z dr Katarzyną Grzyb (katarzyna.grzyb@ug.edu.pl)
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 21. Wrzesień 2022 - 07:37; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: wtorek, 18. Październik 2022 - 07:45; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega