Oferta: Doktorant/ Stypendysta w Zakładzie Onkologii Translacyjnej

 
Doktorant/ Stypendysta w Zakładzie Onkologii Translacyjnej
 

Kandydat spełniający wymagania weźmie udział w realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN) dotyczących roli przemiany epitelialno-mezenchymalnej w agresywności i progresji raka piersi


DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • Analiza zmian molekularnych (transkryptomicznych/genomicznych/białkowych) w raku piersi (w materiale od pacjentów oraz w modelu in vitro/in vivo) w kontekście aktywacji procesu przemiany epitelialno-mezenchymalnej,
 • Izolacja krążących komórek nowotworowych od chorych na raka piersi,
 • Analiza, raportowanie i prezentowanie uzyskanych wyników.

 

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • Tytułu magistra biologii, biotechnologii, biologii medycznej lub pokrewnego,
 • Silnego zainteresowania biologią nowotworów i onkologią translacyjną,
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (w mowie i piśmie),
 • Doświadczenia w podstawowych technikach biologii molekularnej; wcześniejszego doświadczenia w hodowli eukariotycznych linii komórkowych, znajomość onkologii molekularnej nie jest niezbędna, ale będzie postrzegana jako atut,
 • Doświadczenia lub zainteresowania w bioinformatycznej analizie danych (mile widziane),
 • Motywacji, kreatywności, zdolności do samodzielnej pracy w sposób zorganizowany, dokładny i rzetelny; entuzjazmu w zdobywaniu nowych umiejętności.

 

OFERUJEMY:

 • Umowę o stypendium,
 • Możliwość podnoszenia kompetencji w ramach obejmowanego stanowiska,
 • Pracę w jedynej uczelni medycznej posiadającej status uczelni badawczej,
 • Możliwość pracy nad innowacyjnymi projektami onkologicznymi o charakterze translacyjnym z wykorzystaniem nowych technologii, współpraca z multidyscyplinarnym zespołem obejmujących lekarzy, biologów molekularnych i biostatystyków,
 • Możliwość wymiany międzynarodowej z jednostkami naukowymi współpracującymi w ramach projektu,
 • Bezpośredni nadzór doświadczonych naukowców,
 • Dostęp do dobrze zorganizowanego, interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich w ramach Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii UG i GUMed,
 • Stymulujące środowisko badawcze, w którym rozwój naukowy jest stale wspierany,
 • Możliwość wniesienia znaczącego wkładu w badania genetyczne i onkologiczne.

 

ZASADY APLIKOWANIA:

 • Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) za pomocą przycisku APLIKUJ.
 • Termin nadsyłania aplikacji to 05.12.2022 r.
 • Aplikacje nadesłane w okresie pomiędzy terminem nadsyłania aplikacji, a końcem publikacji ogłoszenia, mogą zostać zakwalifikowane do procesu rekrutacji.
 • Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami,
 • Zatrudniony zostanie kandydat, który otrzyma najwyższą liczbę punktów na liście rankingowej. Zatrudnienie może zostać przyznane kolejnej osobie na liście rankingowej, w sytuacji, gdy laureat konkursu zrezygnuje z podpisania umowy stypendium,
 • W sprawach merytorycznych dotyczących zatrudnienia kontakt na adres mailowy markiewicz@gumed.edu.pl

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV zawierający opis doświadczenia naukowego (udział w projektach, wystąpienia konferencyjne, publikacje, nagrody, wyróżnienia) i umiejętności technicznych
 • Mile widziane jest dołączenie listu motywacyjnego lub posiadanych referencji.

 

FORMALNE KRYTERIA APLIKOWANIA:

Stypendysta zostanie zatrudniony zgodnie z dokumentacją dostępną w ogłoszeniu o konkursie OPUS 20 - LINK

Stypendium naukowe NCN może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia przez nią realizacji zadań w projekcie badawczym spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:

 1. jest studentem studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski;
 2. jest uczestnikiem studiów doktoranckich;
 3. jest doktorantem w szkole doktorskiej

Stypendium naukowe NCN można pobierać, jeżeli przez cały okres realizacji zadań w projekcie badawczym stypendysta spełnia którekolwiek z powyższych kryteriów.
Stypendysta, który przestaje spełniać kryterium, na podstawie którego przyznano mu stypendium naukowe NCN, i który nie spełnia żadnego z pozostałych kryteriów, może pobierać stypendium naukowe NCN przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Stypendium naukowe NCN można łączyć z innymi stypendiami oraz wynagrodzeniami finansowanymi ze środków NCN przyznanymi w ramach więcej niż jednego projektu badawczego z tym, że łączna kwota pobieranych stypendiów i wynagrodzeń nie może przekroczyć 5000 zł miesięcznie.

 
 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 13. Lipiec 2022 - 11:47; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: poniedziałek, 21. Listopad 2022 - 10:56; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega