fbpx 4 mln dotacji na utworzenie laboratorium w systemie BSL-3+ na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

4 mln dotacji na utworzenie laboratorium w systemie BSL-3+ na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii

4 mln dotacji na utworzenie laboratorium w systemie BSL-3+ na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało na ręce prof. dr hab. Krzysztofa Bielawskiego, prorektora ds. rozwoju i współpracy z gospodarką, obecnie pełniącego obowiązki Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, informację o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 4 mln zł na adaptację infrastruktury Uniwersytetu Gdańskiego na potrzeby utworzenia laboratorium BSL 3+.

Z inicjatywy prof. dr hab. Krystyny Bieńkowskiej-Szewczyk , kierującej Zakładem Biologii Molekularnej Wirusów, od początku pandemii zostały rozpoczęte starania o taką modyfikację laboratorium wirusologicznego, która pozwoli na prace z wirusem SARS-CoV-2. Plan modyfikacji oraz  wniosek o dotację, opracowane przez  prof. Bieńkowską-Szewczyk  zostały złożone przez Uniwersytet Gdański w lipcu br. Kwota 4 mln. złotych pozwoli na podwyższenie stopnia bezpieczeństwa biologicznego jednego z laboratoriów na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego do poziomu BSL-3+ (ang. Biosafety Level 3+). Obecnie dwa laboratoria na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed pracują w podwyższonym systemie bezpieczeństwa BSL-2.  Przejście jednego z nich na system BSL-3+ umożliwi pełen zakres prac  z patogenami  wirusowymi przenoszonymi drogą powietrzną. Wirusologia molekularna jest dziedziną rozwijaną w Gdańsku od ponad 25 lat, od początku powstania Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. Wirusolodzy z Uniwersytetu Gdańskiego mają w tym zakresie osiągnięcia na skalę światową. W tym czasie zrealizowano kilkadziesiąt projektów z dziedziny wirusologii, finansowanych z polskich i międzynarodowych grantów zdobywanych przez naukowców z Wydziału.  Prace prowadzone są m.in. nad wirusami grypy, herpeswirusami, wirusami zapalenia wątroby typu B i C i , wirusem Zika i wirusem kleszczowego zapalenia mózgu.

Spotkanie odbyło się 17 listopada 2020 r. w Ministerstwo Edukacji i Nauki. Uczestniczyła w nim również dr hab. Dorota Pyć, prof. UG, Prorektor ds. Nauki i Umiędzynarodowienia Uniwersytetu Gdańskiego.

Oficjalna informacja na stronie MNiSW

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 18 listopada 2020 roku, 18:06